Δημογραφική ιστορία της Ελλάδας

Η γεωργία πέρασε στην Ευρώπη από την Ασία μέσω των Βαλκανίων, η οποία ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στην Ευρώπη στις οποίες εισήχθη η νεολιθική εποχή. Ήδη από το 5000 π.Χ. ο πληθυσμός των Βαλκανίων αριθμούσε 250.000 άτομα, αριθμός ο οποίος μεγάλωσε στα 2.000.000 άτομα κατά την Εποχή του Χαλκού.

Η Γραμμική Β χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή λογαριασμών και βοηθά στο να βγει μια εικόνα για τον πληθυσμό της Ελλάδας κατά την Μυκηναϊκή εποχή. Αν 2.000.000 άνθρωποι που ζούσαν στα Βαλκάνια κατά το 1250 π.Χ., οι μισοί ζούσαν στην Ελλάδα.

Κατά την αρχαϊκή εποχή τον 7ο αιώνα π.Χ. υπήρξε πληθυσμιακή έκρηξη και ο πληθυσμός της Ελλάδας ξεπέρασε τα 2.000.000 άτομα (πάνω από το μισό του πληθυσμού των Βαλκανίων). Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο πληθυσμός των Ελλήνων ήταν 3.000.000 άτομα, ενώ στα Βαλκάνια ζούσαν 5.000.000 άτομα. Οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρείχαν τη λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στην πατρίδα. Ως αποτέλεσμα, ο πληθυσμός των Ελλήνων στην Μικρασία αυξήθηκε σημαντικά. Το 200 μ.Χ. 6.000.000 άτομα στην Μικρασία αυτοαποκαλούνταν Έλληνες, καθώς και 1.000.000 Αρμένιοι.

Για τους επόμενους 15 αιώνες η Μικρασία θα κατείχε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού.

Μετά το πέρας της βασιλείας του Αυτοκράτορα Ηράκλειου και την απώλεια όλων των υπερπόντιων εδαφών, τα Βυζαντινά εδάφη περιορίστηκαν στα Βαλκάνια και την Ανατολία, δύο κυρίως Ελληνόφωνες περιοχές. Όταν το Βυζάντιο άρχισε να ανακάμπτει μετά από μια σειρά συγκρούσεων κατά τον 8ο αιώνα και τα εδάφη σταθεροποιήθηκαν, ο πληθυσμός άρχισε να ανακάμπτει. Στα τέλη του 8ου αιώνα υπήρχαν 7.000.000 Βυζαντινοί, αριθμός που ανέβηκε στα 12.000.000 άτομα το 1025. Τα νούμερα άρχισαν να πέφτουν σταθερά και το 1204 υπήρχαν 9.000.000 Βυζαντινοί, αριθμός που μειώθηκε σε 5.000.000 άτομα το 1281 με την άφιξη των Τούρκων.

Η απώλεια σημαντικών περιοχών στην Μικρασία και μια σειρά συγκρούσεων με τους Οθωμανούς παγίωσε τον αριθμό των Ελλήνων στα 4 με 5 εκατομμύρια στους επόμενους αιώνες.

Το 1922, οροστικοποιήθηκαν μεγάλες δημογραφικές αλλαγές με την Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Έτσι 1.250.000 Έλληνες προσφυγοποιήθηκαν (100.000 είχαν εγκαταλείψει την Ανατολική Θράκη στην τελευταία δεκαετία από το 1914). 400.000 παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη. 1.200.000 με 1.600.000 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922-1923. Οι περισσότεροι ήταν άμαχοι, θύματα της γενοκτονίας τον Ελλήνων της Ανατολίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Τουρκικό κράτος (1913-1923).

Πλέον, ο αριθμός των Ελλήνων αυξήθηκε σταθερά και το 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδας ξεπερνούσε τα 11.000.000 άτομα. Ενώ μαζί με τον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου έφταναν σχεδόν τα 12.000.000.

Έτος Πληθυσμός Περιοχή
1500 π.Χ. 500.000 - 2.000.000 Ελλάδα + Ανατολία
1000 π.Χ. 1.000.000 - 1.500.000 Ελλάδα + Ανατολία
500 π.Χ. 2.500.000 - 12.500.000 Ελλάδα + Ανατολία
400 π.Χ. 3.500.000 - 15.000.000 Ελλάδα + Ανατολία
1 π.Χ. 5.000.000 - 7.000.000 Ελλάδα + Ανατολία
200 μ.Χ. 8.000.000 - 10.000.000 Ελλάδα + Ανατολία
400 μ.Χ. 8.000.000 - 12.000.000 Ελλάδα + Ανατολία
600 μ.Χ. 6.000.000 - 8.000.000 Ελλάδα + Ανατολία
780 μ.Χ. 7.000.000 Βυζαντινή Αυτοκρατορία
1025 12.000.000 Βυζαντινή Αυτοκρατορία
1143 10.000.000 Βυζαντινή Αυτοκρατορία
1204 9.000.000 Βυζαντινή Αυτοκρατορία
1281 5.000.000 Βυζαντινή Αυτοκρατορία
1830 5.000.000 Ελλάδα + Ανατολία + Νότια Ρωσία
1911 8.500.000 Ελλάδα + Ανατολία + Νότια Ρωσία
1922 7.000.000 Ελλάδα + Ανατολία + Νότια Ρωσία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Warren Treadgold, "History of the Byzantine State and Society", 1999
  • Mcevedy and Jones, "Atlas of world population history", 1978