Δυναστεία των Αριαραθιδών

Η Δυναστεία των Αριαραθιδών περιλαμβάνει μέλη, που ήταν βασιλείς της Καππαδοκίας το διάστημα 331 - 96 π.Χ. Οκτώ βασιλείς της έφεραν το όνομα Αριαράθης και ένας το όνομα Αριάμνης. Ιδρυτής του Οίκου είναι ο Αριαράθης Α΄, σατράπης της Καππαδοκίας από το 350 τού Αρταξέρξη Γ΄ και τού Δαρείου Γ΄ Κοδομανού· ο πατέρας του Αριάμνης και ο πάππος του Δατάμης ήταν επίσης σατράπες εκεί.

Η θέση της Καππαδοκίας στη Μ. Ασία.

Ο Αριαράθης Α΄ το 331 έγινε ανεξάρτητος με τον τίτλο τού βασιλιά. Ο Αλέξανδρος Γ΄ ο Μέγας υπέταξε την Καππαδοκία, αλλά μετά το τέλος του το 323 ο Αριαράθης Α΄ εξεγέρθηκε, αν και 81 ετών. Το επόμενο έτος τον υπέταξε ο Περδίκκας και τον σταύρωσε μαζί με πολλούς συγγενείς του· όρισε τον Ευμένη κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανιψιός του διέφυγε στην Αρμενία και μετά το τέλος τού Ευμένη, με τη βοήθει τού Αρδοάτη της Αρμενίας, ανακατέλαβε την Καππαδοκία και έγινε βασιλιάς της ως Αριαράθης Β΄. Οι απόγονοί του έκοψαν αργυρά νομίσματα εξαίρετης αισθητικής, ιδίως ο Αριαράθης Ε΄.

Τη διαδέχθηκε η Δυναστεία των Αριοβαρζανιδών, με φιλορωμαϊκή πολιτική (95 π.Χ. - 17 μ.Χ.).

Γενεαλογία

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
Καμισσάρης
σατράπης μέρους της Κιλικίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δατάμης
σατράπης της Καππαδοκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρι(αρ)άμνης Α΄
σατράπης της Καππαδοκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριαράθης Α΄ της Καππαδοκίας
βασ. της Καππαδοκίας
 
Ολοφέρνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριαράθης Β΄
βασ. της Καππαδοκίας
ΑΡΙΑΡΑΘΙΔΕΣ
 
 
 
 
 
Αντίοχος Β΄ Θεός
ΣΕΛΕΥΚΙΔΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρι(αρ)άμνης Β΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
 
 
 
 
 
Σέλευκος Β΄ Καλλίνικος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριαράθης Γ΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
Στρατονίκη
 
Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριαράθης Δ΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
 
 
 
 
Αντιοχίς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στρατονίκη
σύζ.1.Ευμένης Β΄ της Περγάμου
2.Άτταλος Β΄ της Περγάμου
 
Οροφέρνης
βασ. της Καππαδοκίας
 
Αριαράθης Ε΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
Νύσσα
 
Μιθριδάτης Ε΄
βασ. του Πόντου
ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΔΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λαοδίκη
 
Αριαράθης ΣΤ¨
βασ. της Καππαδοκίας
 
Λαοδίκη
 
Μιθριδάτης ΣΤ΄
βασ. του Πόντου
 
Μονίμη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νύσα
σύζ. Νικομήδης Γ΄
βασ. της Βιθυνίας
 
Αριαράθης Ζ΄ Φιλομήτωρ
βασ. της Καππαδοκίας
 
Αριαράθης Η΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
Αριαράθης Θ΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
Αθηναΐς Φιλόστοργος Β΄
 
Αριοβαρζάνης Β΄
βασ. της Καππαδοκίας
ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΙΔΕΣ
 
  • Hazel, John; Who's Who in the Greek World, "Ariarathes II", (1999)
  • Head, Barclay; Historia Numorum, "Cappadocia", (1911)
  • Smith, William, ed. (1870). "Ariarathes". Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. 1. p. 284.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Ariarathid dynasty στο Wikimedia Commons