Δυναστεία των Μιθριδατιδών

Η Δυναστεία των ηγεμόνων του Πόντου ιδρύθηκε το 281 από τον Μιθριδάτη Α΄ του Πόντου, Πέρση ευγενή, που δημιούργησε στη Μ. Ασία το βασίλειο του Πόντου. Είναι ο ιδρυτής και γι' αυτό καλείται ο Κτίστης. Ήταν σύγχρονος του Δημητρίου Α΄ της Μακεδονίας, του Πολιορκητή. Συνήθη ονόματα των μελών της δυναστείας είναι Μιθριδάτης και Φαρνάκης.

Χρυσός στατήρας τού Μιθριδάτη ΣΤ΄.
Η άλλη όψη τού στατήρα με την επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΟΥ ΕΥΠΑΤΟΡΟΣ.
Η μέγιστη εξάπλωση του βασιλείου του Πόντου: πριν τον Μιθριδάτη ΣΤ΄ (σκούρο μωβ), οι πρώτες κατακτήσεις του (ανοικτό μωβ) και οι κατακτήσεις του των πρώτων Μιθριδατικών πολέμων (ροζ).

Γενεαλογία των βασιλέων του Πόντου Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιθριδάτης Α΄ ο Κτίστης
βασ. του Πόντου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριοβαρζάνης
βασ. του Πόντου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σέλευκος Β΄ Καλλίνικος
βασ. της Συρίας
 
1.Λαοδίκη
ΔΥΝ. ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ
 
Μιθριδάτης Β΄
βασ. του Πόντου
σύζ.2.(άγνωστη)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας
βασ. της Συρίας
 
Λαοδίκη Γ΄
 
(2) Μιθριδάτης Γ΄
βασ. του Πόντου
σύζ. Λαοδίκη Σελευκιδών
 
Λαοδίκη του Πόντου
σύζ. Αχαιός Σελευκιδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φαρνάκης Α΄
βασ. του Πόντου
σύζ. Νύσσα Σελευκιδών
 
Μιθριδάτης Δ΄
βασ. του Πόντου
 
Λαοδίκη (σύζυγος του Μιθριδάτη Δ΄)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νύσσα της Καππαδοκίας
σύζ. Αριαράθης Ε΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιθριδάτης Ε΄
βασ. του Πόντου
σύζ. Λαοδίκη ΣΤ΄ της Συρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριαράθης ΣΤ΄
βασ. της Καππαδοκίας
ΔΥΝ. ΑΡΙΑΡΑΘΙΔΩΝ
 
Λαοδίκη της Καππαδοκίας
 
1.Λαοδίκη (σύζυγος του Μιθριδάτη ΣΤ΄)
 
Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ
βασ. του Πόντου
 
2.Μονίμη
3.Βερενίκη της Χίου
4.Στρατονίκη του Πόντου
6.Υψικράτεια
7.(παλλακίδα) Αδοβογιόνα η Πρεσβύτερη
 
Μιθριδάτης Χρηστός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(νόθος) Αριαράθης Θ΄
βασ. της Καππαδοκίας
 
(1) Μιθριδάτης
ηγ. της Κολχίδας
 
(1) Αρκαθίας
στρατηγός
 
(1) Φαρνάκης Β΄
βασ. του Πόντου
 
(1) Μαχάρης
βασ. του Κιμμερίου Βοσπόρου
 
(4) Ξιφάρης
πρίγκιπας
 
(5) Μιθριδάτης
βασ. του Κιμμερίου Βοσπόρου
 
(1) Κλεοπάτρα του Πόντου
σύζ. Τιγράνης Β΄ της Αρμενίας
 
(1) Δρυπετίνα
 
(2) Αθηναΐς Φιλόστοργος Β΄
σύζ. Αριοβαρζάνης Β΄ της Καππαδοκίας
 
(νόθη) Αδοβογιόνα η Νεότερη
σύζ. Κάστορας Σεκονδάριος
τετράρχης των Γαλατών
 
(νόθη) Νύσσα
 
(νόθη) Μιθριδάτις
 
(νόθη) Ορσάβαρις
σύζ.1.Σωκράτης Χρηστός
πρίγκιπας της Βιθυνίας
2.Λυκομήδης από τα Κόμανα
 
(νόθη) κόρη
σύζ. (;) Αρχέλαος στρατηγός
ΔΥΝ. ΑΡΧΕΛΑΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δαρείος
πρίγκιπας
 
Αρσάκης
πρίγκιπας
 
Δύναμις
σύζ. 1.Άσανδρος του Βοσπόρου
2.Σκριβώνιος
 
3.Πολέμων Α΄ του Πόντου
βασ. του Πόντου
 
Πυθοδωρίδα του Πόντου
 
Αρχέλαος
βασ. της Καππαδοκίας
ΔΥΝ. ΑΡΧΕΛΑΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρταξίας Γ΄
βασ. του Πόντου
 
Πολέμων Β΄
βασ. του Πόντου
σύζ. 1.Βερενίκη
2.Ιουλία Μαμαία

Πηγές Επεξεργασία

  • McGing B.C., «The Kings of Pontus. Some Problems of Identity and Date», RhMus, 129, 1986, 248-259
  • Meyer Ε., «Geschichte des Königreichs Pontos», Chicago 1968
  • Molev E.A., «Mithridates Ctistes, ruler of Pontus», The Black Sea Littoral in Hellenistic Times. Materials of the 3rd All-Union Symposium on Black Sea Antiquities. Tsqaltubo 1982, Tbilisi 1985, 581-589, 724
  • Molev E.A., «On the Origin of the Mithridates Dynasty in Pontus», VDI, 1983, 131-139