Η Δυτική (Vest) είναι μία από τις οκτώ, κατά γεωγραφική θέση, περιφέρειες της Ρουμανίας, εξ ου και η ονομασία της, που δημιουργήθηκαν το 1998. Καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της χώρας και πρωτεύουσά της η Τιμισοάρα

Η Δυτική περιφέρεια της Ρουμανίας

ΕπαρχίεςΕπεξεργασία

Η Δυτική περιφέρεια αποτελείται από τέσσερις επαρχίες. Αυτές είναι:

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία