Εθνική σημαία

σημαία χώρας ή έθνους

Εθνική Σημαία αποκαλείται μία σημαία που συμβολίζει μία χώρα. Η σημαία αυτή αναρτάται από δημόσιους-κυβερνητικούς φορείς, ενώ μπορεί να αναρτηθεί και από πολίτες της χώρας. Μερικές φορές χώρες αλλάζουν τη σημαία τους μετά από αλλαγή ενός καθεστώτος ή μιας κυβέρνησης, ενώ και σε περιπτώσεις εμφυλίων πολέμων χρησιμοποιούνται άλλοι συμβολισμοί. Η σημαία της Γερμανίας, για παράδειγμα, ήταν μια τρίχρωμη μαύρου-άσπρου-κόκκινου κατά την ύπαρξη της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης που ακολούθησε υιοθέτησε μια σημαία χρωμάτων μαύρου-κόκκινου-χρυσού. Έπειτα οι αλλαγές συνεχίστηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία, αλλά και την Δυτική και Ανατολική Γερμανία που την διαδέχτηκε.