Ανοιχτοί Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες - Άλλες γλώσσες