Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης - Άλλες γλώσσες