Θεωρήματα μη πληρότητας του Γκέντελ - Άλλες γλώσσες