Ισαβέλλα της Αραγωνίας, κόμισσα του Ουρζέλ - Άλλες γλώσσες