Κατάρριψη του U2 από τους Σοβιετικούς - Άλλες γλώσσες