Μαρία του Λουξεμβούργου, κόμισσα του Βαντόμ - Άλλες γλώσσες