Ραϋμόνδος Βερεγγάριος Δ΄ της Προβηγκίας - Άλλες γλώσσες