Στη γεωμετρία, ως ευθύγραμμο σχήμα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα. Διακρίνονται σε κυρτά και μη κυρτά ευθύγραμμα σχήματα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία