Εύιππος

κατάλογος προσώπων

Κατά την ελληνική μυθολογία, με το όνομα Εύιππος αναφέρονται τα ακόλουθα 4 διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Υιός του Θεστίου και της Ευρυθέμιδας, ο οποίος έλαβε μέρος στο κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου και σκοτώθηκε τελικώς από τον Μελέαγρο (Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου, Α΄ 7, 10). Αυτός ο Εύιππος αναφέρεται και ως Τοξέας. Αδέλφια του ήταν οι Ίφικλος, Πλήξιππος, Ευρύπυλος, Αλθαία, Λήδα και Υπερμνήστρα.
  2. Πελοποννήσιος ήρωας που αφιέρωσε την ασπίδα του στη θεά Αθηνά. Ο σχολιαστής του Στατίου γράφει ότι ο Εύιππος αυτός ήταν βασιλιάς των Αργείων. Οποιοσδήποτε από τους πολίτες του Άργους έκανε κάποιο εξαιρετικό κατόρθωμα, είχε το δικαίωμα να πάρει την ασπίδα του Ευίππου από τον ναό της Αθηνάς όπου φυλασσόταν και να την περιφέρει θριαμβευτικά σε όλη την πόλη.
  3. Υιός του Μεγαρέως που σκοτώθηκε από τον λέοντα του Κιθαιρώνα. Αυτό το θηρίο το σκότωσε τελικώς ο Αλκάθοος. Ο Παυσανίας γράφει (Α΄ 41, 3 και 43, 2) ότι ο τάφος του Ευίππου ήταν στο πρυτανείο των Μεγάρων.
  4. Τρωαδίτης που πήρε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Εύιππος σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτό από τον Πάτροκλο, την ημέρα του θανάτου του τελευταίου, και αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Π, στίχος 417).


  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969
  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 344