Ως θρήσκευμα είναι το σύνολο των δοξασιών και των τύπων μιας οργανωμένης θρησκείας, ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό δόγμα.

Ο ευρύτερος όρος θρησκεία αφορά την έκφραση της πίστης και του σεβασμού προς μια υπερανθρώπινη δύναμη που αναγνωρίζεται ως δημιουργός και κυβερνήτης του σύμπαντος.