Στην ελληνική μυθολογία και αρχαιότητα, με το όνομα Ιπποδάμας ή Ιπποδάμαντας είναι γνωστά τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα, τα παρακάτω:


  1. Γιος του ποτάμιου θεού Αχελώου και της Περιμήδης. Αναφέρεται ωστόσο και ως αδελφός του Ορέστη. Θυγατέρα του Ιπποδάμαντα ήταν η Ευρύτη, η οποία έγινε σύζυγος του Πορθάονα, όπως αναφέρει η Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Α΄ 7, 10).
  2. Ο ένας από τους γιους του βασιλιά της Τροίας Πριάμου, που φονεύθηκε από τον Αχιλλέα σε μία συμπλοκή, («Iλιάδα», Κ 401), αναφερόμενος επίσης στη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Γ΄ 12, 5).
  3. Άρχων επώνυμος της Αθήνας κατά το 2ο έτος της 101ης Ολυμπιάδας.
  4. Αθηναίος νεανίας, γνωστός από τη φράση «Ιπποδάμας καλός», που αναγράφεται σε αγγείο του 5ου αιώνα π.Χ..


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969