Κανονισμός της Μπολόνια

Ο «Κανονισμός της Μπολόνια», είναι κανονισμός που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών στα πλαίσια των αστικών κοινών. Με τη βοήθεια του εργαστηρίου LabGov, οι αρχές της Μπολόνια διαπίστωσαν ότι ήταν απαραίτητο να υπάρξει η δημιουργία ενός καινούργιου θεσμικού και οικονομικού συστήματος βασισμένου στη συνεργατική διακυβέρνηση των πολιτών.[1] Αυτό αποτέλεσε μια εναλλακτική πολιτική προσέγγιση της πόλης ως ένα πλαίσιο κοινωνικού συνεργατισμού με σκοπό τη νομική κατοχύρωση των πρωτοβουλιών των πολιτών με παράλληλη κυβερνητική υποστήριξη[2]. Διάφοροι φορείς κι οργανισμοί ενασχόλησης με τα κοινά συμμετέχουν σε συνεργατικές διαδικασίες για την πόλη τους, με σκοπό τη φροντίδα και την αναγέννηση των αστικών κοινών.[1]

Ο "Κανονισμός της Μπολόνια" είναι ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπογραμμίζει πώς οι τοπικές αρχές, οι πολίτες και η κοινότητα μπορούν να συν-διαχειριστούν, τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους της πόλης καθώς και τους πόρους της γενικότερα. Επιτρέπει σε ομάδες πολιτών να προτείνουν βελτιώσεις για τις γειτονιές τους, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στην πόλη να βοηθιέται άμεσα από τους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως συντονιστής αυτής της τοπικής διακυβέρνησης. Η πόλη εκλαμβάνεται ως ένα συνεργατικό κοινωνικό οικοσύστημα κι όχι ως μια δεξαμενή πόρων τους οποίους διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς. Η τοπική διακυβέρνηση ανασυγκροτείται με σκοπό τη καλλιέργεια πολυάριθμων αυτο-οργανωμένων πρωτοβουλιών για το κοινό όφελος.[1]

Προοπτικές κανονισμούΕπεξεργασία

Ο «Κανονισμός της Μπολόνια» έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις οι οποίες διερευνούν μεθοδολογίες και αρχές σχεδιασμού σε διάφορες μορφές δημόσιας διακυβέρνησης.[1] «Τις περισσότερες φορές τα κοινά αφορούν τις κοινωνικές νόρμες σε μια άτυπη οργάνωση, η οποία είναι προσαρμοστική και διαισθητική. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από οργανική εξέλιξη και συνεπώς μεταβάλλεται διαρκώς. Άρα αυτό που εφαρμόζεται επιτυχώς σε μια περίπτωση πιθανόν να μην ταιριάζει στις υπόλοιπες».[2]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία