Κατάλογος δήμων και κοινοτήτων Κυπριακής Δημοκρατίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για διοικητικούς λόγους, είναι διαιρεμένη σε έξι επαρχίες. Οι επαρχίες αυτές διαιρούνται σε δήμους και κοινότητες.[1] Τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Κοινοτικά Συμβούλια αποτελούν τον πρώτο βαθμό αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. Επιπλέον, υπάρχουν και ελάχιστα Συμβούλια Συμπλέγματος Κοινοτήτων. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν παρόμοιες αρμοδιότητες, ωστόσο, οι κοινότητες έχουν μικρότερη αυτοτέλεια.[1]

Δήμοι και Κοινοτικά Συμβούλια ανά επαρχία Επεξεργασία

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει των αριθμών των Δήμων και των Κοινοτήτων ανά επαρχία[2] (σε παρένθεση ο αριθμός των δήμων και κοινοτήτων που, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έδαφος τους ανήκει εκ του νόμου (de jure) στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ εκ των πραγμάτων (de facto) ανήκει στο μη αναγνωρισμένο κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Οι δήμοι και οι κοινότητες αυτοί, διατηρούν την νομική υπόσταση τους στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Επαρχία Δήμοι Κοινότητες Σύνολο
Αμμοχώστου 8 (4) 90 (85) 98 (89)
Κερύνειας 3 (3) 44 (44) 47 (47)
Λάρνακας 6 (0) 53 (4) 59 (4)
Λεμεσού 6 (0) 106 (0) 112 (0)
Λευκωσίας 12 (2) 162 (39) 174 (41)
Πάφου 4 (0) 121 (0) 125 (0)
Σύνολο 39 (9) 576 (172) 615 (181)

Κατάλογος Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων Επεξεργασία

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλφαβητικά τους Δήμους και τις Κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας,[2] τον πληθυσμό τους, την έκταση που καταλαμβάνουν και το υψόμετρο τους από την επιφάνεια της θάλασσας. Όσον αφορά τον πληθυσμό, παρουσιάζεται ο πληθυσμός σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011. Για τους Δήμους και τις Κοινότητες που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν αναγράφεται πληθυσμός, καθώς μετά το 1974 δεν πραγματοποιήθηκε απογραφή σε αυτά από την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού το έδαφος τους δεν ελέγχεται από αυτήν.

Α/Α Ονομασία Επαρχία Πληθυσμός (2011) Επιφάνεια (km2) Ύψος (m)
1 Άγιοι Ηλιόφωτοι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 60 5,05311 440[5]
2 Άγιοι Τριμιθιάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1529 18,938 270[5]
3 Άγιος Αθανάσιος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 14578 14,1711
4 Άγιος Αμβρόσιος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 323 14,4819 475[5]
5 Άγιος Αμβρόσιος Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 1543 37,2565
6 Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 24,7318
7 Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 17,7036
8 Άγιος Βασίλειος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 14,4677
9 Άγιος Γεώργιος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 26 21,1173 455[5]
10 Άγιος Γεώργιος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 111 5,82341 550[5]
11 Άγιος Γεώργιος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 8,93562
12 Άγιος Γεώργιος Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 967 1,93095
13 Άγιος Γεώργιος Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 101 4,64542 180[5]
14 Άγιος Γεώργιος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 259 2,767
15 Άγιος Δημήτριος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 54 3,28542 900[6][5]
16 Άγιος Δημητριανός Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 91 5,42773 515[5]
17 Άγιος Δομέτιος Επαρχία Λευκωσίας[7] 12456 11,8382 160[8]
18 Άγιος Επίκτητος Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 1252 20,2973
19 Άγιος Επιφάνιος Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 412 17,3593 455[5]
20 Άγιος Επιφάνιος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 0 7,31828 320[5]
21 Άγιος Ερμόλαος Επαρχία Κερύνειας[3][4] 508 13,1909
22 Άγιος Ηλίας Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 14,2883
23 Άγιος Θεράπων Επαρχία Λεμεσού[4][3] 125 16,4019 570[5]
24 Άγιος Θεόδωρος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 65 10,4436 970[5]
25 Άγιος Θεόδωρος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 26,6454
26 Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 663 38,1668 120[5]
27 Άγιος Θεόδωρος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 49 21,592 455[5]
28 Άγιος Θεόδωρος Τηλλυρίας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 0
27
10,207
29 Άγιος Θωμάς Επαρχία Λεμεσού[4][3] 50 4,06137 300[5]
30 Άγιος Ιάκωβος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 12,984
31 Άγιος Ισίδωρος Επαρχία Πάφου[3][4] 7 1,29634 210[5]
32 Άγιος Ιωάννης Επαρχία Λεμεσού[4][3] 339 7,67443 850[5]
33 Άγιος Ιωάννης Επαρχία Πάφου[3][4] 29 18,7847 670[5]
34 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 472 13,9368 350[5]
35 Άγιος Ιωάννης Σελέμανη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 85 3,41664
36 Άγιος Κωνσταντίνος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 137 8,78961 730[5]
37 Άγιος Μάμας Επαρχία Λεμεσού[4][3] 114 14,8834 500[5]
38 Άγιος Νικόλαος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 9,76903
39 Άγιος Νικόλαος Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 61 26,6639 730[5]
40 Άγιος Νικόλαος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 85 2,49589
41 Άγιος Παύλος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 135 5,68054 670[5]
42 Άγιος Σέργιος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 16,7122
43 Άγιος Συμεών Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 12,2751
44 Άγιος Σωζόμενος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 11 10,9874 180[5]
45 Άγιος Τύχωνας Επαρχία Λεμεσού[4][3] 3455 10,4213 75[5]
46 Άγιος Φώτιος Επαρχία Πάφου[9][10] 113
47 Άγιος Χαρίτων Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 8,16721
48 Άλασσα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 282 9,22093 440[5]
49 Άλωνα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 67 7,79322 1090[5]
50 Άρδανα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 21,982
51 Άρμου Επαρχία Πάφου[3][4] 600 6,78146 335[5]
52 Άρσος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 202 10,0764 790[5]
53 Άρσος Επαρχία Λάρνακας[3][4] 20,9172
54 Άρτεμη Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 10,1015
55 Άσσια Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 31,1475
56 Έγκωμη Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[11] 18010 9,90484
57 Έμπα Επαρχία Πάφου[3][4] 4855 6,28257 135[12]
58 Ίνεια Επαρχία Πάφου[3][4] 385 36,0324 605[5]
59 Όβγορος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 15,8788
60 Όμοδος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 322 13,7263 575[5]
61 Όρκα Επαρχία Κερύνειας[3][4] 3,80219
62 Ύψωνας Επαρχία Λεμεσού[4][3] 11117 32,6644 90[13]
63 Αβδελλερό Επαρχία Λάρνακας[3][4] 196 20,3195 120[5]
64 Αγία Άννα Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας[3][4] 339 12,9059 135[5]
65 Αγία Βαρβάρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2204 24,24 300[5]
66 Αγία Βαρβάρα Επαρχία Πάφου[3][4] 172 7,34864 105[5]
67 Αγία Ειρήνη Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 682 34,1993
68 Αγία Ειρήνη Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 27 4,98972 930[5]
69 Αγία Μαρίνα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 568 20,2803 455[5]
70 Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου[3][4] 37 8,0108 485[5]
71 Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 20,5245
72 Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου[3][4] 647 12,6564 455[5]
73 Αγία Μαρινούδα Επαρχία Πάφου[3][4] 266 1,48947 125[14]
74 Αγία Νάπα Επαρχία Αμμοχώστου[15] 3212 30,6395 60[5]
75 Αγίοι Βαβατσινιάς Επαρχία Λάρνακας[3][4] 131 15,4531 720[5]
76 Αγίρδα Επαρχία Κερύνειας[3][4] 7,60988
77 Αγγλισίδες Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1146 15,7626 135[5]
78 Αγγολέμι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 9,49705
79 Αγιά Κεπίρ Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 15,0608
80 Αγκαστίνα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 21,5926
81 Αγλαντζιά Επαρχία Λευκωσίας[16] 20783 31,1816
82 Αγρίδια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 104 4,2322 1090[5]
83 Αγριδάκι Επαρχία Κερύνειας[3][4] 6,47093
84 Αγροκηπιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 509 9,23983 380[5]
85 Αγρός Επαρχία Λεμεσού[4][3] 806 10,2703 1000[5]
86 Αθηένου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 5017 64,404 135[5]
87 Ακάκι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 3003 25,3866 210[5]
88 Ακανθού Επαρχία Αμμοχώστου[17] 80,1776
89 Ακαπνού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 20 6,64705 365[5]
90 Ακουρσός Επαρχία Πάφου[3][4] 22 8,22677 455[5]
91 Ακρούντα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 455 13,2358 105[5]
92 Ακρωτήρι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας[18]
Επαρχία Λεμεσού[4][3]
870 50,8737 10[5]
93 Αλάμπρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1585 16,3201 270[5]
94 Αλέκτορα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 64 18,6796 365[5]
95 Αλαμινός Επαρχία Λάρνακας[3][4] 345 9,77197 90[5]
96 Αλεθρικό Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1101 18,1737 120[5]
97 Αλεύγα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 9 2,80886 350[5]
98 Αληθινού Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 9 3,09758 940[5]
99 Αλόδα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 5,00728
100 Αμίαντος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 228 9,226 1100[5]
101 Αμαργέτη Επαρχία Πάφου[3][4] 209 15,0919 380[5]
102 Αμμαδιές Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 5,48983
103 Αμπελικού Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 24,8689
104 Ανάγεια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1514 3,9548 300[5]
105 Αναδιού Επαρχία Πάφου[3][4] 17 12,4143 515[5]
106 Αναλιόντας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 443 10,6058 365[5]
107 Αναρίτα Επαρχία Πάφου[3][4] 876 14,9075 90[5]
108 Αναφωτία Επαρχία Λάρνακας[3][4] 790 11,8885 90[5]
109 Ανδρολύκου Επαρχία Πάφου[3][4] 34 19,319 300[5]
110 Ανώγυρα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 301 21,0422 455[5]
111 Αξύλου Επαρχία Πάφου[3][4] 61 6,09725 350[5]
112 Απεσιά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 474 9,60013 485[5]
113 Απλάντα Επαρχία Λάρνακας[3][4] 6 3,25333 90[5]
114 Απλίκι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 87 3,75352 530[5]
115 Αραδίππου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 19199 55,3317
116 Αρακαπάς Επαρχία Λεμεσού[4][3] 307 12,4244 650[5]
117 Αργάκα Επαρχία Πάφου[3][4] 1078 16,1516 60[5]
118 Αργάκι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 9,97813
119 Αρεδιού Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1225 11,9283 365[5]
120 Αρμίνου Επαρχία Πάφου[3][4] 24 8,99058 575[5]
121 Αρμενοχώρι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 218 8,19545 290[5]
122 Αρναδί Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 6,65677
123 Ασγάτα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 417 19,8922 150[5]
124 Ασκάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 170 8,19589 940[5]
125 Ασπρογιά Επαρχία Πάφου[3][4] 60 11,5328 640[5]
126 Αστρομερίτης Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2307 18,1996 135[5]
127 Ασώματος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 726 14,015 5[5]
128 Ασώματος Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 21,7313
129 Αυγολίδα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 3,39073
130 Αυγόρου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 4604 33,9364 40[5]
131 Αυδήμου Επαρχία Λεμεσού[4][3] 535 19,3334 75[5]
132 Αυλώνα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 7,72806
133 Αφάνεια Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 19,1887
134 Αχέλεια Επαρχία Πάφου[3][4] 145 10,0617 35[19]
135 Αχερίτου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 1556 40,1905 15[5]
136 Αψιού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 208 20,6786 395[5]
137 Βάβλα Επαρχία Λάρνακας[3][4] 39 9,81591 455[5]
138 Βάσα Κελλακίου Επαρχία Λεμεσού[4][3] 73 16,4528 365[5]
139 Βάσα Κοιλανίου Επαρχία Λεμεσού[4][3] 163 8,36055 760[5]
140 Βίκλα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 1 3,94263 455[5]
141 Βαβατσινιά Επαρχία Λάρνακας[3][4] 81 14,5867 865[5]
142 Βαθύλακας Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 10,7932
143 Βαρίσεια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 244 12,2487
144 Βασίλεια Επαρχία Κερύνειας[3][4] 21,0132
145 Βασίλι Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 8,43436
146 Βατυλή Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 35,391
147 Βιτσάδα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 9,069
148 Βοκολίδα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 12,5608
149 Βουνί Επαρχία Λεμεσού[4][3] 149 15,0837 770[5]
150 Βουνό Επαρχία Κερύνειας[3][4] 8,92881
151 Βρέτσια Επαρχία Πάφου[3][4] 1 11,0821 590[5]
152 Βυζακιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 347 7,97452 270[5]
153 Βώνη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4,66206
154 Γέναγρα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 14,7813
155 Γέρι Επαρχία Λευκωσίας[20] 8235 33,3662
156 Γαλάτα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 581 8,28146 605[5]
157 Γαλάτεια (Κύπρος) Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 25,462
158 Γαλαταριά Επαρχία Πάφου[3][4] 56 8,27534 730[5]
159 Γαληνή Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 14,4909
160 Γαληνόπορνη Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 20,8953
161 Γαστριά Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 13,7422
162 Γαϊδουράς Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 15,8757
163 Γεράνι Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 11,2661
164 Γεράσα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 69 10,2831 335[5]
165 Γερακιές Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 75 24,9705 925[5]
166 Γερμασόγεια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 13421 15,9916
167 Γεροβάσα-Τρόζενα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 0 4,70779 455[5]
168 Γεροσκήπου Επαρχία Πάφου[3][4] 7878 10,8596
169 Γερόλακκος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 45,9817
170 Γιαλιά Επαρχία Πάφου[3][4] 202 36,4779 150[5]
171 Γιόλου Επαρχία Πάφου[3][4] 762 9,76347 300[5]
172 Γουδί Επαρχία Πάφου[3][4] 204 4,82452 105[5]
173 Γούρρη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 196 16,9241 760[5]
174 Γούφες Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 10,946
175 Γύψου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 25,068
176 Δάλι Επαρχία Λευκωσίας[21] 10466 31,3197 225[5]
177 Δένεια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 373 13,3105 180[5]
178 Δήμος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[15] 38,2446
179 Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού Επαρχία Λάρνακας[3][4] 6689 23,50536
180 Δήμος Καραβά Επαρχία Κερύνειας[3][4] 14,0423
181 Δήμος Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 10,5925
182 Δήμος Κυθρέας Επαρχία Λευκωσίας[22] 32,783 178
183 Δήμος Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας[3][4] 51214 29,3477
184 Δήμος Λαπήθου Επαρχία Κερύνειας[3][4] 18,7113
185 Δήμος Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 101000 34,1873
186 Δήμος Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[7] 55014 50,6291
187 Δήμος Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 32892 18,0882
188 Δαυλός Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 22,1193
189 Δελίκηπος Επαρχία Λάρνακας[3][4] 23 16,4514 300[5]
190 Δερύνεια Επαρχία Αμμοχώστου[15] 5844 31,97 60[5]
191 Διερώνα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 192 23,0324 730[5]
192 Διόριος Επαρχία Κερύνειας[3][4] 36,9651
193 Δορά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 145 17,1713 450[5]
194 Δρούσια Επαρχία Πάφου[3][4] 405 37,2213 635[5]
195 Δρυνιά Επαρχία Πάφου[3][4] 55 5,27252 545[5]
196 Δρύμου Επαρχία Πάφου[3][4] 110 6,50909 485[5]
197 Δύμες Επαρχία Λεμεσού[4][3] 165 6,07303 910[5]
198 Δύο Ποταμοί Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 5,02699
199 Ελεδιώ Επαρχία Πάφου[3][4] 44 3,5578 300[5]
200 Ελιά Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 1,0219
201 Ελιά Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 13,1269
202 Επισκοπή Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 3681 24,3755 60[5]
203 Επισκοπή Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 220 13,2649 290[5]
204 Επισκοπειό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 524 4,29281 335[5]
205 Επιχό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 12,4438
206 Επταγώνια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 353 12,1232 455[5]
207 Επτακώμη Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 33,8111
208 Ερήμη Επαρχία Λεμεσού[4][3] 2432 6,1369 75[5]
209 Εργάτες Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1792 11,3949 335[5]
210 Ευρέτου Επαρχία Πάφου[3][4] 3 3,43802 180[5]
211 Ευρύχου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 827 13,088 425[5]
212 Ζαχαριά Επαρχία Πάφου[3][4] 0 4,16134 485[5]
213 Ζωοπηγή Επαρχία Λεμεσού[4][3] 140 10,9706 850[5]
214 Ζύγι Επαρχία Λάρνακας[3][4] 589 2,21933 10[5]
215 Θέρμια Επαρχία Κερύνειας[3][4] 1,05736
216 Θελέτρα Επαρχία Πάφου[3][4] 269 8,83129 270[5]
217 Κάθηκας Επαρχία Πάφου[3][4] 438 18,4458 635[5]
218 Κάμπος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 271 69,7607 910[5]
219 Κάτω Ακουρδάλια Επαρχία Πάφου[3][4] 65 3,01787 330[5]
220 Κάτω Αρόδες Επαρχία Πάφου[3][4] 39 10,8869 575[5]
221 Κάτω Δίκωμο Επαρχία Κερύνειας[3][4] 28,0303
222 Κάτω Δευτερά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2054 7,41341 290[5]
223 Κάτω Δρυς Επαρχία Λάρνακας[3][4] 129 13,6797 500[5]
224 Κάτω Ζώδεια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 22,8494
225 Κάτω Κουτραφάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 17 23,2629 180[5]
226 Κάτω Κυβίδες Επαρχία Λεμεσού[4][3] 5 5,75935 425[5]
227 Κάτω Λεύκαρα Επαρχία Λάρνακας[3][4] 128 11,5946 470[5]
228 Κάτω Μονή Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 339 13,3522 395[5]
229 Κάτω Μύλος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 50 2,74122 790[5]
230 Κάτω Πλάτρες Επαρχία Λεμεσού[4][3] 148 8,68891 900[5]
231 Κάτω Πολεμίδια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 22369 18,0984
232 Κάτω Πύργος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1036 6,19278 200[5]
233 Κέδαρες Επαρχία Πάφου[3][4] 80 4,9502 260[5]
234 Κίτι Επαρχία Λάρνακας[3][4] 4252 8,8433 15[5]
235 Καζάφανι Επαρχία Κερύνειας[3][4] 8,45455
236 Καζιβερά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 6,77991
237 Κακοπετριά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1274 33,2206 665[5]
238 Καλαβασός Επαρχία Λάρνακας[3][4] 737 20,7444 180[5]
239 Καλιάνα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 200 9,81729 605[5]
240 Καλλέπεια Επαρχία Πάφου[3][4] 326 12,1476 470[5]
241 Καλογραία Επαρχία Κερύνειας[3][4] 18,4381
242 Καλοπαναγιώτης Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 263 34,7144 710[5]
243 Καλοψίδα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 27,9528
244 Καλυβάκια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 9,84096
245 Καλό Χωριό Επαρχία Λεμεσού[4][3] 497 24,318 700[5]
246 Καλό Χωριό Καπούτη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 27,5996
247 Καλό Χωριό Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1518 27,3504 75[5]
248 Καλό Χωριό Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 734 8,51749 395[5]
249 Καλό Χωριό Σολέας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4,67674
250 Καμινάρια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 44 6,36106 850[5]
251 Καμπί Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 97 5,36215 700[5]
252 Καμπιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 475 12,6837 440[5]
253 Καμπυλή Επαρχία Κερύνειας[3][4] 7,39605
254 Κανλί Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 8,29484
255 Καννάβια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 129 16,9907 890[5]
256 Κανναβιού Επαρχία Πάφου[3][4] 175 5,24183 330[5]
257 Καντού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 349 11,5322 135[5]
258 Καπέδες Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 572 20,8544 575[5]
259 Καπηλειό Επαρχία Λεμεσού[4][3] 34 9,97107 450[5]
260 Καράκουμι Επαρχία Κερύνειας[3][4] 0,364466
261 Καραμούλληδες Επαρχία Πάφου[3][4] 33 0,276339 30[5]
262 Καρπάσια Επαρχία Κερύνειας[3][4] 6,73128
263 Καταλιόντας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 24 4,86578 355[5]
264 Κατύδατα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 114 6,71691 240[5]
265 Κελλάκι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 299 9,2546 600[5]
266 Κελλιά Επαρχία Λάρνακας[3][4] 387 12,755 45[5]
267 Κελοκέδαρα Επαρχία Πάφου[3][4] 193 17,1251 485[5]
268 Κιβισίλι Επαρχία Λάρνακας[3][4] 233 13,2337 60[5]
269 Κιδάσι Επαρχία Πάφου[3][4] 11 5,99691 270[5]
270 Κινούσα Επαρχία Πάφου[3][4] 71 8,30041 440[5]
271 Κιομουρτζιού Επαρχία Κερύνειας[3][4] 2,28834
272 Κιος Επαρχία Πάφου[3][4] 0 4,56511 425[5]
273 Κισσούσα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 6 2,88601 600[5]
274 Κισσόνεργα Επαρχία Πάφου[3][4] 2004 9,53789 80[23][24]
275 Κιόνελι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 24,6819
276 Κλήρου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1847 18,7389 365[5]
277 Κλαυδιά Επαρχία Λάρνακας[3][4] 427 20,8045 105[5]
278 Κλεπίνη Επαρχία Κερύνειας[3][4] 22,0803
279 Κλωνάρι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 18 3,23177 455[5]
280 Κνώδαρα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 23,6838
281 Κοίλη Επαρχία Πάφου[3][4] 466 16,3298 560[5]
282 Κοιλάνεμος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 3,86878
283 Κοιλάνι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 216 11,5093 800[5]
284 Κοιλίνια Επαρχία Πάφου[3][4] 39 5,14872 760[5]
285 Κοινότητα Άγιος Ευστάθιος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 2,42312
286 Κοινότητα Άχνα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 2087 34,8407 75[5]
287 Κοινότητα Έγκωμης Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 14,8202
288 Κοινότητα Έξω Μετόχι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 12,6821
289 Κοινότητα Αγία Τριάδα Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 19,25
290 Κοινότητα Γιαλούσα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 49,75
291 Κοινότητα Κάρμι Επαρχία Κερύνειας[3][4] 14,7519
292 Κοινότητα Καραβοστάσι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 5,03239
293 Κοινότητα Κατωκοπιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1578 10,1301
294 Κοινότητα Κουτσοβέντη Επαρχία Κερύνειας[3][4] 183 14,0896
295 Κοινότητα Κόκκινα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 5,30263
296 Κοινότητα Λεύκα Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4544 27,6722
297 Κοινότητα Ξερόβουνος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 26,1838
298 Κοινότητα Πέργαμος Επαρχία Λάρνακας[3][4] 193 22,4931
299 Κοινότητα Ριζοκάρπασου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 153,834
300 Κοινότητα Τρίκωμου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 37,958
301 Κοκκινοτριμιθιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4077 23,7959 225[5]
302 Κολόσσι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 5651 9,61585 45[5]
303 Κολώνη Γεροσκήπου[25][26][3][4] 451
304 Κονιά Επαρχία Πάφου[3][4] 2209 6,15137 200[27]
305 Κοντέα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 18,8606
306 Κοντεμένος Επαρχία Κερύνειας[3][4] 11,6377
307 Κοράκου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 521 9,67375 410[5]
308 Κορμακίτης Επαρχία Κερύνειας[3][4] 50,8016
309 Κορνόκηπος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 20,6735
310 Κορφή Επαρχία Λεμεσού[4][3] 199 6,01013 550[5]
311 Κορόβια Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 16,5817
312 Κοτσιάτης Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 160 5,10749 320[5]
313 Κουκά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 27 1,76854 600[5]
314 Κουρού Μοναστήρι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 3,53999
315 Κοφίνου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1309 27,8243 150[5]
316 Κούκλια Επαρχία Πάφου[3][4] 892 43,2662 45[5]
317 Κούκλια Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 15,6803
318 Κούρτακα Επαρχία Πάφου[3][4] 7 1,56851 380[5]
319 Κρήτου Μαρόττου Επαρχία Πάφου[3][4] 85 15,6706 530[5]
320 Κρήτου Τέρρα Επαρχία Πάφου[3][4] 86 10,2436 455[5]
321 Κρίδια Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 12,2022
322 Κρηνί Επαρχία Κερύνειας[3][4] 15,8905
323 Κυπερούντα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 1516 8,77351 1140[5]
324 Κυρά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 782 16,8102
325 Κόρνος Επαρχία Λάρνακας[3][4] 2083 30,0428 300[5]
326 Κόσιη Επαρχία Λάρνακας[3][4] 0 13,5062 150[5]
327 Κώμα του Γιαλού Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 20,6837
328 Κώμη Κεπίρ Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 36,7108
329 Λάγια Επαρχία Λάρνακας[3][4] 28 10,2148 360[5]
330 Λάνια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 281 7,94163 575[5]
331 Λάπαθος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 15,1823
332 Λάρνακας της Λαπήθου Επαρχία Κερύνειας[3][4] 14,8818
333 Λάσα Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 67 4,38323 590[5]
334 Λέμπα Επαρχία Πάφου[3][4] 506 1,47376 80[28]
335 Λαγουδερά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 84 7,93842 1030[5]
336 Λαζανιάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 39 41,2622 1060[5]
337 Λακατάμια Επαρχία Λευκωσίας[29] 38345 27,444
338 Λαπηθιού Επαρχία Πάφου[3][4] 0 4,57393 550[5]
339 Λατσιά Επαρχία Λευκωσίας[30] 16774 16,272
340 Λειβάδια Τρικώμου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 5,82492
341 Λεμύθου Επαρχία Λεμεσού[4][3] 88 5,96528 880[5]
342 Λεμώνα Επαρχία Πάφου[3][4] 51 7,56066 300[5]
343 Λεονάρισσο Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 16,4999
344 Λετύμπου Επαρχία Πάφου[3][4] 249 10,2224 400[5]
345 Λευκόνοικο Επαρχία Αμμοχώστου[31] 52,9628
346 Ληνού Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 161 5,37151 290[5]
347 Λιβάδι Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 0 42,1173 380[5]
348 Λιβάδια Επαρχία Λάρνακας[3][4] 7177 7,78036
349 Λιβάδια Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 18 3,43942 1000[5]
350 Λιβερά Επαρχία Κερύνειας[3][4] 14,7217
351 Λιμνάτης Επαρχία Λεμεσού[4][3] 314 11,7186 455[5]
352 Λιμνιά Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 23,5918
353 Λιοπέτρι Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 4591 24,1571 45[5]
354 Λουβαράς Επαρχία Λεμεσού[4][3] 363 10,4179 545[5]
355 Λουκρούνου Επαρχία Πάφου[3][4] 4 1,87135 210[5]
356 Λουρουκίνα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 11 28,9051
357 Λουτρός Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 8,47198
358 Λυθράγκωμη Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 7,09846
359 Λυθροδόντας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 3043 41,9638 410[5]
360 Λυσός Επαρχία Πάφου[3][4] 205 95,0394 545[5]
361 Λόφου Επαρχία Λεμεσού[4][3] 46 12,4833 790[5]
362 Λύμπια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2694 23,0033 260[5]
363 Λύση Επαρχία Αμμοχώστου[32] 45,361
364 Μάμμαρη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1592 19,5428 200[5]
365 Μάνδρες Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 18,2023
366 Μάντρες Τρικώμου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 18,3933
367 Μάρωνας Επαρχία Πάφου[3][4] 0 7,13642 395[5]
368 Μάσαρη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 3,81045
369 Μένικο Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1023 22,6112 260[5]
370 Μέσα Γειτονιά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 14477 3,60819
371 Μέσα Χωριό Επαρχία Πάφου[3][4] 586 3,98554 315[33]
372 Μέσανα Επαρχία Πάφου[3][4] 31 4,13261 530[5]
373 Μαζωτός Επαρχία Λάρνακας[3][4] 832 14,2135 30[5]
374 Μαθιάτης Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 646 21,0495 365[5]
375 Μαθικολώνη Επαρχία Λεμεσού[4][3] 174 14,411 335[5]
376 Μακούντα Επαρχία Πάφου[3][4] 116 7,68082 120[5]
377 Μακράσυκα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 11,9805
378 Μαλιά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 64 12,7381 650[5]
379 Μαλούντα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 490 6,56002 380[5]
380 Μαμούνταλι Επαρχία Πάφου[3][4] 18 1,76353 800[5]
381 Μαμώνια Επαρχία Πάφου[3][4] 51 8,21968 150[5]
382 Μανδριά Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 107 6,32138 820[5]
383 Μανσούρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 9 1,866
384 Μαντριά Επαρχία Πάφου[3][4] 893 7,66978 20[5]
385 Μαράθα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 1,32271
386 Μαρί Επαρχία Λάρνακας[3][4] 158 10,9706 60[5]
387 Μαραθούντα Επαρχία Πάφου[3][4] 309 13,0323 300[5]
388 Μαραθόβουνος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 28,3496
389 Μαργί Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 146 9,33218 330[5]
390 Μαργό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 17 17,5799
391 Μαρώνι Επαρχία Λάρνακας[3][4] 710 14,1317 60[5]
392 Μελάδια Επαρχία Πάφου[3][4] 17 3,40399 240[5]
393 Μελάναρκα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 5,16495
394 Μελάνδρα Επαρχία Πάφου[3][4] 2 3,92633 575[5]
395 Μελίνη Επαρχία Λάρνακας[3][4] 59 7,55006 600[5]
396 Μελούντα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 10,0078
397 Μελούσεια Επαρχία Λάρνακας[3][4] 7,27086
398 Μενόγια Επαρχία Λάρνακας[3][4] 50 7,79006 120[5]
399 Μεσόγη Επαρχία Πάφου[3][4] 1689 4,16521 300[34]
400 Μηλιά Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 22,3272
401 Μηλιά Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 14 2,17308 605[5]
402 Μηλικούρι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 17 96,4933 725[5]
403 Μηλιού Επαρχία Πάφου[3][4] 89 2,49701 240[5]
404 Μια Μηλιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 17,1169
405 Μιτσερό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 860 24,6433 395[5]
406 Μονάγρι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 175 7,15549 455[5]
407 Μονή Επαρχία Λεμεσού[4][3] 622 8,16686 60[5]
408 Μοναγρούλλι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 536 17,6565 90[5]
409 Μοναρκά Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 1,0224
410 Μονιάτης Επαρχία Λεμεσού[4][3] 275 14,6185 730[5]
411 Μοσφίλι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 20 1,795
412 Μοσφιλωτή Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1342 13,7941 240[5]
413 Μουσουλίτα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 3,88851
414 Μουτουλλάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 174 7,96662 760[5]
415 Μουτταγιάκα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 2939 4,85539 60[5]
416 Μούσερε Επαρχία Πάφου[3][4] 2 7,94395 550[5]
417 Μπέικιοϊ Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 191 2,13582
418 Μπέλλα-Πάις Επαρχία Κερύνειας[3][4] 23,483
419 Μπογάζι Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 1,17494
420 Μόρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 21,5483
421 Μόρφου Επαρχία Λευκωσίας[35] 58,2031
422 Μότιδες Επαρχία Κερύνειας[3][4] 1,13699
423 Μύρτου Επαρχία Κερύνειας[3][4] 14,8862
424 Νέα Δήμματα Επαρχία Πάφου[3][4] 50 2,88627 35[5]
425 Νέο Χωριό Επαρχία Πάφου[3][4] 519 41,4088 150[5]
426 Νέο Χωριό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 17,8099
427 Νέτα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 6,16158
428 Νήσου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2179 9,55778 230[5]
429 Νατά Επαρχία Πάφου[3][4] 181 12,6512 210[5]
430 Νικήτας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4,23973
431 Νικητάρι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 447 33,113 320[5]
432 Νικόκλεια Επαρχία Πάφου[3][4] 121 2,89863 90[5]
433 Ξυλιάτος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 138 15,901 515[5]
434 Ξυλοτύμβου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 3649 25,0515 60[5]
435 Ξυλοφάγου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 6231 35,8204 75[5]
436 Οίκος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 158 3,35357 630[5]
437 Οδού Επαρχία Λάρνακας[3][4] 213 11,8689 875[5]
438 Ορά Επαρχία Λάρνακας[3][4] 206 27,1348 530[5]
439 Ορμήδεια Επαρχία Λάρνακας[3][4] 4189 21,2536 59[5]
440 Ορούντα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 604 20,1561 300[5]
441 Ορτάκιοϊ Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 7,52435
442 Ορόκλινη Επαρχία Λάρνακας[3][4] 6117 15,214 60[5]
443 Πάναγρα Επαρχία Κερύνειας[3][4] 2,03699
444 Πάνω Ακουρδάλια Επαρχία Πάφου[3][4] 44 2,67763 430[5]
445 Πάνω Αρχιμανδρίτα Επαρχία Πάφου[3][4] 43 18,5636 395[5]
446 Πάνω Αρόδες Επαρχία Πάφου[3][4] 135 14,334 600[5]
447 Πάνω Δίκωμο Επαρχία Κερύνειας[3][4] 15,4954
448 Πάνω Δευτερά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2789 17,4416 290[5]
449 Πάνω Ζώδεια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 15 15,946
450 Πάνω Κουτραφάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4 4,03282 210[5]
451 Πάνω Κυβίδες Επαρχία Λεμεσού[4][3] 707 17,5998 530[5]
452 Πάνω Λεύκαρα Επαρχία Λάρνακας[3][4] 737 62,1744 575[5]
453 Πάνω Παναγιά Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 481 53,0455 900[5]
454 Πάνω Πολεμίδια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 3470 3,73711 80[36]
455 Πάνω Πύργος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 22 27,3431 200[5]
456 Πάχνα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 865 28,9196 670[5]
457 Πέγεια Επαρχία Πάφου[3][4] 3953 50,641 210[5]
458 Πέρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1372 22,0409 365[5]
459 Πέρα Πεδί Επαρχία Λεμεσού[4][3] 120 7,21592 760[5]
460 Πέρα Χωριό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2637 8,27937 225[5]
461 Πέτρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 16,1461
462 Πέτρα του Διγενή Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4,29187
463 Παλαίκυθρο Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 19,4713
464 Παλαιομέτοχο Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4145 35,1151 240[5]
465 Παλαιχώρι Μόρφου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 686 16,6513 910[5]
466 Παλαιχώρι Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 333 18,9569 910[5]
467 Παλαιόμυλος Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 20 4,25421 1030[5]
468 Παλαιόσοφος Επαρχία Κερύνειας[3][4] 2,72067
469 Παλώδια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 1568 8,89362 290[5]
470 Παραλίμνι Επαρχία Αμμοχώστου[15] 14963 50,7958 75[5]
471 Παραμάλι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 220 19,7737 90[5]
472 Παραμύθα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 569 10,1752 290[5]
473 Παρεκκλησιά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 2738 25,3157 120[5]
474 Πατρίκι Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 12,3936
475 Παχύαμμος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 70 3,52099 330[5]
476 Πεδουλάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 132 10,9132 1090[5]
477 Πελένδρι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 1074 32,1077 880[37][5]
478 Πελαθούσα Επαρχία Πάφου[3][4] 57 7,2282 270[5]
479 Πεντάγεια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 10,3338
480 Πεντάκωμο Επαρχία Λεμεσού[4][3] 644 19,8229 120[5]
481 Πενταλιά Επαρχία Πάφου[3][4] 63 14,4919 700[5]
482 Περβόλια Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας[3][4] 3009 8,5298 10[5]
483 Περιβόλια του Τρικώμου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 2,37256
484 Περιστερωνάρι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 4,26032
485 Περιστερώνα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2226 24,3367 225[5]
486 Περιστερώνα Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 15,5933
487 Περιστερώνα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου[3][4] 302 5,79367 90[5]
488 Πετροφάνι Επαρχία Λάρνακας[3][4] 0 7,53425 200[5]
489 Πηγή Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 11,4474
490 Πηγαίνια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 107 16,5053 230[5]
491 Πισσούρι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 1819 40,2437 215[5]
492 Πιταρκού Επαρχία Πάφου[3][4] 0 5,61214 300[5]
493 Πλάτρες Επαρχία Λεμεσού[4][3] 239 26,964 1100[5]
494 Πλατάνι Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 20,9566
495 Πλατανίστεια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 45 13,1867 365[5]
496 Πλατανισσός Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 17,0838
497 Πλατανιστάσα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 117 20,628 940[5]
498 Πολέμι Επαρχία Πάφου[3][4] 848 11,5389 450[5]
499 Πολιτικό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 419 17,7569 365[5]
500 Πολύστυπος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 128 2,4906 1090[5]
501 Ποτάμι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 558 10,9013 240[5]
502 Ποταμίτισσα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 62 4,70209 845[5]
503 Ποταμιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 505 10,9908 210[5]
504 Ποταμιού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 36 3,57036 680[5]
505 Πραιτώρι Επαρχία Πάφου[3][4] 23 3,91431 650[5]
506 Πραστειό Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 10,7439
507 Πραστειό (Αυδήμου) Επαρχία Λεμεσού[4][3] 245 12,8397 270[5]
508 Πραστειό (Κελλακίου) Επαρχία Λεμεσού[4][3] 103 17,2076 380[5]
509 Πραστειό Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 22,737
510 Πραστειό Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου[3][4] 8 5,65238 260[5]
511 Πρόδρομος Επαρχία Λεμεσού[4][3] 123 7,44786 1400[5]
512 Πυλέρι Επαρχία Κερύνειας[3][4] 10,5863
513 Πυργά Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 10,4888
514 Πυργά Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας[3][4] 782 40,5217 455[5]
515 Πυρόι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 8,39202
516 Πωμός Επαρχία Πάφου[3][4] 448 19,5912 30[5]
517 Πόλη Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου[3][4] 2018 13,3698 20[5]
518 Πύλα Επαρχία Λάρνακας[3][4] 2771 28,3386 60[5]
519 Πύργος Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού[4][3] 2363 14,7095 75[5]
520 Σίμου Επαρχία Πάφου[3][4] 185 5,72504 410[5]
521 Σίντα Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 18,9674
522 Σαλαμιού Επαρχία Πάφου[3][4] 265 15,9076 635[5]
523 Σανίδα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 42 10,6996 605[5]
524 Σανταλάρης Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 6,07151
525 Σαράντι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 44 9,54666 1240[5]
526 Σαραμά Επαρχία Πάφου[3][4] 2 3,60225 380[5]
527 Σελλάδι του Άππη Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 0 4,25009 230[5]
528 Σιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 754 17,2795 330[5]
529 Σιναόρος Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 228 3,51628 590[5]
530 Σκαρίνου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 393 11,5804 165[5]
531 Σκουριώτισσα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 11 1,02481 195[5]
532 Σκούλλι Επαρχία Πάφου[3][4] 65 1,90856 150[5]
533 Σκυλλούρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 18,1236
534 Σουσκιού Επαρχία Πάφου[3][4] 10 16,1848 150[5]
535 Σοφτάδες Επαρχία Λάρνακας[3][4] 62 6,88151 20[5]
536 Σούνι-Ζανατζιά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 837 20,6521 420[5]
537 Σπήλια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 142 13,4841 1060[5]
538 Σπαθαρικό Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 6,84086
539 Σπιτάλι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 316 2,63396 290[5]
540 Στατός Επαρχία Πάφου[9][10] 214
541 Στατός-Άγιος Φώτιος Επαρχία Πάφου[3][4] 243 16,3809 800[5]
542 Σταυροκόννου Επαρχία Πάφου[3][4] 56 9,09807 435[5]
543 Στενή Επαρχία Πάφου[3][4] 173 7,85509 150[5]
544 Στρογγυλός Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 7,45508
545 Στρουμπί Επαρχία Πάφου[3][4] 540 13,5387 500[5]
546 Στρόβολος Επαρχία Λευκωσίας[38] 67904 24,893
547 Στύλλοι Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 19,2717
548 Συγχαρί Επαρχία Κερύνειας[3][4] 13,1423
549 Συκόπετρα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 120 14,0733 760[5]
550 Συλίκου Επαρχία Λεμεσού[4][3] 137 7,45682 635[5]
551 Συνοικισμός Ανθούπολης Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1756 0,442
552 Συριανοχώρι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 8,86619
553 Σωτήρα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 143 28,2191 290[5]
554 Σωτήρα Επαρχία Αμμοχώστου[39] 5474 25,6569 75[5]
555 Σύγκραση Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 11,4211
556 Σύσκληπος Επαρχία Κερύνειας[3][4] 11,1128
557 Τάλα Επαρχία Πάφου[3][4] 2695 9,23505 289
558 Τέμπλος Επαρχία Κερύνειας[3][4] 4,53254
559 Τέρρα Επαρχία Πάφου[3][4] 36 6,59274 365[5]
560 Τίμη Επαρχία Πάφου[3][4] 1220 11,6082 45[5]
561 Ταύρου Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 7,71817
562 Τεμβριά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 498 5,39133 455[5]
563 Τερσεφάνου Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1299 19,644 60[5]
564 Τζιάος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 15,7441
565 Τράπεζα Κερύνειας Επαρχία Κερύνειας[3][4] 6,80284
566 Τράχωνας Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 6,2816
567 Τραχυπέδουλα Επαρχία Πάφου[3][4] 64 9,01835 485[5]
568 Τραχώνι Επαρχία Λεμεσού[4][3] 3952 4,60922 30[5]
569 Τραχώνι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 2,87762
570 Τρεις Ελιές Επαρχία Λεμεσού[4][3] 25 4,69584 845[5]
571 Τρεμετουσιά Επαρχία Λάρνακας[3][4] 15,6205
572 Τρεμιθούσα Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 1041 5,28703 270[40][41]
573 Τριμίθθι Επαρχία Κερύνειας[3][4] 3,37381
574 Τριμίκλινη Επαρχία Λεμεσού[4][3] 307 7,19149 545[5]
575 Τριμιθούσα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου[3][4] 0 2,56952 270[5]
576 Τρούλλοι Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1169 28,472 120[5]
577 Τρυπημένη Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 20,5429
578 Τρόοδος Επαρχία Λεμεσού[4][3] http://www,wikidata,org/,well-known/genid/2c16512697875636eb995d12455e3375
579 Τσάδα Επαρχία Πάφου[3][4] 1043 17,0063 575[5]
580 Τσέρι Επαρχία Λευκωσίας[42] 7035 27,0504 270[5]
581 Τσακίστρα Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 79 33,1557 910[5]
582 Τσερκέζ Τσιφτλίκ Επαρχία Λεμεσού[4][3] 50 9,09853
583 Τόχνη Επαρχία Λάρνακας[3][4] 424 17,2946 120[5]
584 Τύμβου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 27,4094
585 Φάλια Επαρχία Πάφου[3][4] 2 4,03781 545[5]
586 Φαρμακάς Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 480 16,0536 910[5]
587 Φασλί Επαρχία Πάφου[3][4] 0 5,33589 515[5]
588 Φασούλα Επαρχία Λεμεσού[4][3] 560 15,2828 365[5]
589 Φασούλα Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου[3][4] 56 6,69151 260[5]
590 Φικάρδου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 15 6,6305 1060[5]
591 Φιλούσα Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου[3][4] 17 3,06594 450[5]
592 Φιλούσα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου[3][4] 31 4,85687 395[5]
593 Φλάσου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 240 4,93402 320[5]
594 Φλαμούδι Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 20,4413
595 Φοίνικας Πάφου Επαρχία Πάφου[3][4] 0 5,02384 105[5]
596 Φοίτη Επαρχία Πάφου[3][4] 150 4,5331 680[5]
597 Φοινί Επαρχία Λεμεσού[4][3] 391 22,1919 910[5]
598 Φοινικάρια Επαρχία Λεμεσού[4][3] 339 12,1337 185[5]
599 Φρέναρος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 4298 30,1285 75[5]
600 Φροδίσια Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 297 47,5782 575[5]
601 Φτέρυχα Επαρχία Κερύνειας[3][4] 3,52551
602 Φτερικούδι Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 90 13,743 925[5]
603 Φυλλιά Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 18,5435
604 Φώττα Επαρχία Κερύνειας[3][4] 12,5452
605 Χάρτζια Επαρχία Κερύνειας[3][4] 29,1617
606 Χανδριά Επαρχία Λεμεσού[4][3] 162 2,57022 1215[5]
607 Χλώρακα Επαρχία Πάφου[3][4] 5356 5,65464 70[43][44]
608 Χοιροκοιτία Επαρχία Λάρνακας[3][4] 632 17,6358 210[5]
609 Χολέτρια Επαρχία Πάφου[3][4] 264 7,23653 150[5]
610 Χούλου Επαρχία Πάφου[3][4] 147 11,6337 350[5]
611 Χρυσοχού Επαρχία Πάφου[3][4] 132 6,36544 30[5]
612 Χόλη Επαρχία Πάφου[3][4] 83 1,58343 200[5]
613 Ψάθι Επαρχία Πάφου[3][4] 110 2,29971 455[5]
614 Ψεματισμένος Επαρχία Λάρνακας[3][4] 271 8,13502 90[5]
615 Ψευδάς Επαρχία Λάρνακας[3][4] 1261 12,4833 150[5]
616 Ψιμολόφου Επαρχία Λευκωσίας[3][4] 1626 9,29614 330[5]
617 Ψυλλάτος Επαρχία Αμμοχώστου[3][4] 8,43459

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,0 1,1 «Επαρχιακές Διοικήσεις - Ιστορικό». www.moi.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 27 Φεβρουαρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2017. 
 2. 2,0 2,1 «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΩΝ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2015». Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Αυγούστου 2018. Ανακτήθηκε στις 4 Αυγούστου 2018. 
 3. 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 3,108 3,109 3,110 3,111 3,112 3,113 3,114 3,115 3,116 3,117 3,118 3,119 3,120 3,121 3,122 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 3,128 3,129 3,130 3,131 3,132 3,133 3,134 3,135 3,136 3,137 3,138 3,139 3,140 3,141 3,142 3,143 3,144 3,145 3,146 3,147 3,148 3,149 3,150 3,151 3,152 3,153 3,154 3,155 3,156 3,157 3,158 3,159 3,160 3,161 3,162 3,163 3,164 3,165 3,166 3,167 3,168 3,169 3,170 3,171 3,172 3,173 3,174 3,175 3,176 3,177 3,178 3,179 3,180 3,181 3,182 3,183 3,184 3,185 3,186 3,187 3,188 3,189 3,190 3,191 3,192 3,193 3,194 3,195 3,196 3,197 3,198 3,199 3,200 3,201 3,202 3,203 3,204 3,205 3,206 3,207 3,208 3,209 3,210 3,211 3,212 3,213 3,214 3,215 3,216 3,217 3,218 3,219 3,220 3,221 3,222 3,223 3,224 3,225 3,226 3,227 3,228 3,229 3,230 3,231 3,232 3,233 3,234 3,235 3,236 3,237 3,238 3,239 3,240 3,241 3,242 3,243 3,244 3,245 3,246 3,247 3,248 3,249 3,250 3,251 3,252 3,253 3,254 3,255 3,256 3,257 3,258 3,259 3,260 3,261 3,262 3,263 3,264 3,265 3,266 3,267 3,268 3,269 3,270 3,271 3,272 3,273 3,274 3,275 3,276 3,277 3,278 3,279 3,280 3,281 3,282 3,283 3,284 3,285 3,286 3,287 3,288 3,289 3,290 3,291 3,292 3,293 3,294 3,295 3,296 3,297 3,298 3,299 3,300 3,301 3,302 3,303 3,304 3,305 3,306 3,307 3,308 3,309 3,310 3,311 3,312 3,313 3,314 3,315 3,316 3,317 3,318 3,319 3,320 3,321 3,322 3,323 3,324 3,325 3,326 3,327 3,328 3,329 3,330 3,331 3,332 3,333 3,334 3,335 3,336 3,337 3,338 3,339 3,340 3,341 3,342 3,343 3,344 3,345 3,346 3,347 3,348 3,349 3,350 3,351 3,352 3,353 3,354 3,355 3,356 3,357 3,358 3,359 3,360 3,361 3,362 3,363 3,364 3,365 3,366 3,367 3,368 3,369 3,370 3,371 3,372 3,373 3,374 3,375 3,376 3,377 3,378 3,379 3,380 3,381 3,382 3,383 3,384 3,385 3,386 3,387 3,388 3,389 3,390 3,391 3,392 3,393 3,394 3,395 3,396 3,397 3,398 3,399 3,400 3,401 3,402 3,403 3,404 3,405 3,406 3,407 3,408 3,409 3,410 3,411 3,412 3,413 3,414 3,415 3,416 3,417 3,418 3,419 3,420 3,421 3,422 3,423 3,424 3,425 3,426 3,427 3,428 3,429 3,430 3,431 3,432 3,433 3,434 3,435 3,436 3,437 3,438 3,439 3,440 3,441 3,442 3,443 3,444 3,445 3,446 3,447 3,448 3,449 3,450 3,451 3,452 3,453 3,454 3,455 3,456 3,457 3,458 3,459 3,460 3,461 3,462 3,463 3,464 3,465 3,466 3,467 3,468 3,469 3,470 3,471 3,472 3,473 3,474 3,475 3,476 3,477 3,478 3,479 3,480 3,481 3,482 3,483 3,484 3,485 3,486 3,487 3,488 3,489 3,490 3,491 3,492 3,493 3,494 3,495 3,496 3,497 3,498 3,499 3,500 3,501 3,502 3,503 3,504 3,505 3,506 3,507 3,508 3,509 3,510 3,511 3,512 3,513 3,514 3,515 3,516 3,517 3,518 3,519 3,520 3,521 3,522 3,523 3,524 3,525 3,526 3,527 3,528 3,529 3,530 3,531 3,532 3,533 3,534 3,535 3,536 3,537 3,538 3,539 3,540 3,541 3,542 3,543 3,544 3,545 3,546 3,547 3,548 3,549 3,550 3,551 3,552 3,553 3,554 3,555 3,556 3,557 3,558 3,559 3,560 3,561 3,562 3,563 3,564 3,565 3,566 3,567 3,568 3,569 3,570 3,571 3,572 3,573 3,574 3,575 3,576 3,577 3,578 3,579 3,580 3,581 3,582 3,583 3,584 3,585 3,586 3,587 3,588 3,589 3,590 3,591 3,592 3,593 3,594 http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/A2A7A50A241BC682C2257DBF002697D0/$file/GEO_CODES-2015.xls?OpenElement
 4. 4,000 4,001 4,002 4,003 4,004 4,005 4,006 4,007 4,008 4,009 4,010 4,011 4,012 4,013 4,014 4,015 4,016 4,017 4,018 4,019 4,020 4,021 4,022 4,023 4,024 4,025 4,026 4,027 4,028 4,029 4,030 4,031 4,032 4,033 4,034 4,035 4,036 4,037 4,038 4,039 4,040 4,041 4,042 4,043 4,044 4,045 4,046 4,047 4,048 4,049 4,050 4,051 4,052 4,053 4,054 4,055 4,056 4,057 4,058 4,059 4,060 4,061 4,062 4,063 4,064 4,065 4,066 4,067 4,068 4,069 4,070 4,071 4,072 4,073 4,074 4,075 4,076 4,077 4,078 4,079 4,080 4,081 4,082 4,083 4,084 4,085 4,086 4,087 4,088 4,089 4,090 4,091 4,092 4,093 4,094 4,095 4,096 4,097 4,098 4,099 4,100 4,101 4,102 4,103 4,104 4,105 4,106 4,107 4,108 4,109 4,110 4,111 4,112 4,113 4,114 4,115 4,116 4,117 4,118 4,119 4,120 4,121 4,122 4,123 4,124 4,125 4,126 4,127 4,128 4,129 4,130 4,131 4,132 4,133 4,134 4,135 4,136 4,137 4,138 4,139 4,140 4,141 4,142 4,143 4,144 4,145 4,146 4,147 4,148 4,149 4,150 4,151 4,152 4,153 4,154 4,155 4,156 4,157 4,158 4,159 4,160 4,161 4,162 4,163 4,164 4,165 4,166 4,167 4,168 4,169 4,170 4,171 4,172 4,173 4,174 4,175 4,176 4,177 4,178 4,179 4,180 4,181 4,182 4,183 4,184 4,185 4,186 4,187 4,188 4,189 4,190 4,191 4,192 4,193 4,194 4,195 4,196 4,197 4,198 4,199 4,200 4,201 4,202 4,203 4,204 4,205 4,206 4,207 4,208 4,209 4,210 4,211 4,212 4,213 4,214 4,215 4,216 4,217 4,218 4,219 4,220 4,221 4,222 4,223 4,224 4,225 4,226 4,227 4,228 4,229 4,230 4,231 4,232 4,233 4,234 4,235 4,236 4,237 4,238 4,239 4,240 4,241 4,242 4,243 4,244 4,245 4,246 4,247 4,248 4,249 4,250 4,251 4,252 4,253 4,254 4,255 4,256 4,257 4,258 4,259 4,260 4,261 4,262 4,263 4,264 4,265 4,266 4,267 4,268 4,269 4,270 4,271 4,272 4,273 4,274 4,275 4,276 4,277 4,278 4,279 4,280 4,281 4,282 4,283 4,284 4,285 4,286 4,287 4,288 4,289 4,290 4,291 4,292 4,293 4,294 4,295 4,296 4,297 4,298 4,299 4,300 4,301 4,302 4,303 4,304 4,305 4,306 4,307 4,308 4,309 4,310 4,311 4,312 4,313 4,314 4,315 4,316 4,317 4,318 4,319 4,320 4,321 4,322 4,323 4,324 4,325 4,326 4,327 4,328 4,329 4,330 4,331 4,332 4,333 4,334 4,335 4,336 4,337 4,338 4,339 4,340 4,341 4,342 4,343 4,344 4,345 4,346 4,347 4,348 4,349 4,350 4,351 4,352 4,353 4,354 4,355 4,356 4,357 4,358 4,359 4,360 4,361 4,362 4,363 4,364 4,365 4,366 4,367 4,368 4,369 4,370 4,371 4,372 4,373 4,374 4,375 4,376 4,377 4,378 4,379 4,380 4,381 4,382 4,383 4,384 4,385 4,386 4,387 4,388 4,389 4,390 4,391 4,392 4,393 4,394 4,395 4,396 4,397 4,398 4,399 4,400 4,401 4,402 4,403 4,404 4,405 4,406 4,407 4,408 4,409 4,410 4,411 4,412 4,413 4,414 4,415 4,416 4,417 4,418 4,419 4,420 4,421 4,422 4,423 4,424 4,425 4,426 4,427 4,428 4,429 4,430 4,431 4,432 4,433 4,434 4,435 4,436 4,437 4,438 4,439 4,440 4,441 4,442 4,443 4,444 4,445 4,446 4,447 4,448 4,449 4,450 4,451 4,452 4,453 4,454 4,455 4,456 4,457 4,458 4,459 4,460 4,461 4,462 4,463 4,464 4,465 4,466 4,467 4,468 4,469 4,470 4,471 4,472 4,473 4,474 4,475 4,476 4,477 4,478 4,479 4,480 4,481 4,482 4,483 4,484 4,485 4,486 4,487 4,488 4,489 4,490 4,491 4,492 4,493 4,494 4,495 4,496 4,497 4,498 4,499 4,500 4,501 4,502 4,503 4,504 4,505 4,506 4,507 4,508 4,509 4,510 4,511 4,512 4,513 4,514 4,515 4,516 4,517 4,518 4,519 4,520 4,521 4,522 4,523 4,524 4,525 4,526 4,527 4,528 4,529 4,530 4,531 4,532 4,533 4,534 4,535 4,536 4,537 4,538 4,539 4,540 4,541 4,542 4,543 4,544 4,545 4,546 4,547 4,548 4,549 4,550 4,551 4,552 4,553 4,554 4,555 4,556 4,557 4,558 4,559 4,560 4,561 4,562 4,563 4,564 4,565 4,566 4,567 4,568 4,569 4,570 4,571 4,572 4,573 4,574 4,575 4,576 4,577 4,578 4,579 4,580 4,581 4,582 4,583 4,584 4,585 4,586 4,587 4,588 4,589 4,590 4,591 4,592 4,593 4,594 «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΩΝ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2015». Γεωγραφικοί κωδικοί Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανακτήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2018. 
 5. 5,000 5,001 5,002 5,003 5,004 5,005 5,006 5,007 5,008 5,009 5,010 5,011 5,012 5,013 5,014 5,015 5,016 5,017 5,018 5,019 5,020 5,021 5,022 5,023 5,024 5,025 5,026 5,027 5,028 5,029 5,030 5,031 5,032 5,033 5,034 5,035 5,036 5,037 5,038 5,039 5,040 5,041 5,042 5,043 5,044 5,045 5,046 5,047 5,048 5,049 5,050 5,051 5,052 5,053 5,054 5,055 5,056 5,057 5,058 5,059 5,060 5,061 5,062 5,063 5,064 5,065 5,066 5,067 5,068 5,069 5,070 5,071 5,072 5,073 5,074 5,075 5,076 5,077 5,078 5,079 5,080 5,081 5,082 5,083 5,084 5,085 5,086 5,087 5,088 5,089 5,090 5,091 5,092 5,093 5,094 5,095 5,096 5,097 5,098 5,099 5,100 5,101 5,102 5,103 5,104 5,105 5,106 5,107 5,108 5,109 5,110 5,111 5,112 5,113 5,114 5,115 5,116 5,117 5,118 5,119 5,120 5,121 5,122 5,123 5,124 5,125 5,126 5,127 5,128 5,129 5,130 5,131 5,132 5,133 5,134 5,135 5,136 5,137 5,138 5,139 5,140 5,141 5,142 5,143 5,144 5,145 5,146 5,147 5,148 5,149 5,150 5,151 5,152 5,153 5,154 5,155 5,156 5,157 5,158 5,159 5,160 5,161 5,162 5,163 5,164 5,165 5,166 5,167 5,168 5,169 5,170 5,171 5,172 5,173 5,174 5,175 5,176 5,177 5,178 5,179 5,180 5,181 5,182 5,183 5,184 5,185 5,186 5,187 5,188 5,189 5,190 5,191 5,192 5,193 5,194 5,195 5,196 5,197 5,198 5,199 5,200 5,201 5,202 5,203 5,204 5,205 5,206 5,207 5,208 5,209 5,210 5,211 5,212 5,213 5,214 5,215 5,216 5,217 5,218 5,219 5,220 5,221 5,222 5,223 5,224 5,225 5,226 5,227 5,228 5,229 5,230 5,231 5,232 5,233 5,234 5,235 5,236 5,237 5,238 5,239 5,240 5,241 5,242 5,243 5,244 5,245 5,246 5,247 5,248 5,249 5,250 5,251 5,252 5,253 5,254 5,255 5,256 5,257 5,258 5,259 5,260 5,261 5,262 5,263 5,264 5,265 5,266 5,267 5,268 5,269 5,270 5,271 5,272 5,273 5,274 5,275 5,276 5,277 5,278 5,279 5,280 5,281 5,282 5,283 5,284 5,285 5,286 5,287 5,288 5,289 5,290 5,291 5,292 5,293 5,294 5,295 5,296 5,297 5,298 5,299 5,300 5,301 5,302 5,303 5,304 5,305 5,306 5,307 5,308 5,309 5,310 5,311 5,312 5,313 5,314 5,315 5,316 5,317 5,318 5,319 5,320 5,321 5,322 5,323 5,324 5,325 5,326 5,327 5,328 5,329 5,330 5,331 5,332 5,333 5,334 5,335 5,336 5,337 5,338 5,339 5,340 5,341 5,342 5,343 5,344 5,345 5,346 5,347 5,348 5,349 5,350 5,351 5,352 5,353 5,354 5,355 5,356 5,357 5,358 5,359 5,360 5,361 5,362 5,363 5,364 5,365 5,366 5,367 5,368 5,369 5,370 5,371 5,372 5,373 5,374 5,375 «Κατάλογος κοινοτήτων επιλέξιμων μειονεκτικών περιοχών» (PDF). Ανακτήθηκε στις 4 Απριλίου 2018. 
 6. «Τοποθεσία». Ανακτήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2018. 
 7. 7,0 7,1 «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2018. 
 8. «Ιστορία Αγίου Δομετίου». Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2018. 
 9. 9,0 9,1 «Ιστορία». Ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2019. 
 10. 10,0 10,1 https://www.statos-agiosphotios.org/en/tour/general/
 11. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 12. «Έμπα Πάφου». Ανακτήθηκε στις 2 Μαΐου 2019. 
 13. «Γενικά». 
 14. «Αγία Μαρινούδα». Ανακτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2019. 
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 «Επαρχία Αμμοχώστου». Ανακτήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018. 
 16. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2018. 
 17. «Επαρχία Αμμοχώστου». Ανακτήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018. 
 18. «Ιστορία». Ανακτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. 
 19. «Ιστορία». Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2013. 
 20. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2018. 
 21. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 22. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 23. «Εισαγωγή». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 24. http://www.kissonerga.org/en/history-len/introhistory-len
 25. «Ιστορικό αλλαγών στους γεωγραφικούς κωδικούς από το 2001» (PDF). Ανακτήθηκε στις 12 Αυγούστου 2018. 
 26. http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/47890E3B673F5D68C2257DBF00265E02/$file/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD-Records_of_Changes-260116.pdf?OpenElement
 27. «Κονιά». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 28. «Λέμπα». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 29. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 30. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 31. «Επαρχία Αμμοχώστου». Ανακτήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018. 
 32. «Επαρχία Αμμοχώστου». Ανακτήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018. 
 33. «Μέσα Χωριό Πάφου». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 34. «Γεωλογία και Μορφολογία». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 35. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 36. «Γενικά». Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2017. 
 37. «Ιστορία». Ανακτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2018. 
 38. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018. 
 39. «Επαρχία Αμμοχώστου». Ανακτήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018. 
 40. https://tremithousa.org/en/tour/the-village/history/
 41. «Ιστορία». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 42. «Επαρχία Λευκωσίας». Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2018. 
 43. «Γενικά στοιχεία». Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 44. https://www.chloraka.org.cy/en/history/

Πηγές Επεξεργασία