Κατάλογος πόλεων του Τζιμπουτί

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Αυτός είναι ένας κατάλογος πόλεων του Τζιμπουτί.

Χάρτης
# Όνομα Πληθυσμός Περιφέρεια
Ελληνικά Αραβικκά
1 Τζιμπουτί جيبوتي 623.891 Τζιμπουτί
2 Αλί Σαμπί على صبيح 43.074 Αλί Σαμπί
3 Ταντζουρά تاجورة 22.193 Ταντζουρά
4 Ομπόκ أوبوك 17.776 Ομπόκ
5. Ντικίλ دخيل 13.090 Ντικίλ
6. Άρτα ارتا 10.100 Άρτα
7. Χολχόλ هلهول 3.519 Αλί Σαμπί
8. Ντορρά درة 1.873 Ταντζουρά
9. Γκαλαφί غالافي 1.849 Ντικίλ
10. Λογιαντά لويادا 1.646 Άρτα