Κατανομή Μπερνούλλι

(Ανακατεύθυνση από Κατανομή Bernoulli)

Η κατανομή Μπερνούλλι είναι μια διακριτή συνάρτηση κατανομής τυχαίας μεταβλητής. Περιγράφει ένα τυχαίο πείραμα με δύο πιθανά αποτελέσματα (επιτυχία - αποτυχία) και πιθανότητα επιτυχίας p.

Θεωρούμε την τυχαία μεταβλητή Χ που παίρνει τιμές 0 ή 1, Χ. Για Χ=1 έχουμε επιτυχία και για Χ=0 αποτυχία. Η κατανομή Μπερνούλλι παίρνει τις εξής τιμές:

και
.
συνάρτηση πιθανότητας παράμετροι μέση τιμή διακύμανση

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία