Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν Βικιπαιδιστές για συγκεκριμένο σκοπό στα πλαίσια της Βικιπαίδειας. Οι επιχειρήσεις συνήθως έχουν όνομα σχετικό με το θέμα τους και στις μέχρι τώρα περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί όνομα από την αρχαία Ελληνική ιστορία. Για τον κατάλογο των Βικιεπιχειρήσεων της Ελληνικής Βικιπαίδειας, δείτε Βικιεπιχείρηση.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 20 υποκατηγορίες, από 20 συνολικά.

Ζ

Ι