Κατηγορία:Οργανικές ενώσεις

  • Η κατηγορία αυτή περιέχει λήμματα και υποκατηγορίες σχετικά με τις οργανικές ενώσεις, δηλαδή τις χημικές ενώσεις που περιέχουν άτομα άνθρακα (C), εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις.