Κειριάδες

δήμος της αρχαίας Αθήνας
(Ανακατεύθυνση από Κειριάδαι)

Οι Κειριάδες (αρχαία ελληνικά: Κειριάδαι), (ο δήμος: Κειριάδων ή Κειριαδών) ήταν αρχαίος οικισμός - πόλη και δήμος της Ιπποθοωντίδας (περιοχή της Αρχαίας Αττικής και φυλή της αρχαίας Αθήνας). Με το ίδιο όνομα (Κειριάδες) ονομάζονταν οι δημότες του δήμου αυτού.

Κειριάδες
Γενικά στοιχεία
ΟνομασίαΚειριάδαι
Κύριος οικισμόςΚειριάδες
Διοικητικά στοιχεία
Ταυτότηταδήμος της αρχαίας Αττικής
Ονομασία δήμουΔήμος Κειριαδών
Ονομασία δημότηΚειριάδης
ΦυλήΙπποθοωντίδα
ΤριττύςΆστεως
Σύστημα εξουσίαςΠόλη–κράτος
Πολιτικό σύστημαΑθηναϊκή Δημοκρατία
Τίτλος ηγέτηδήμαρχος
Λήψη αποφάσεωνΑρχαία Βουλή & Δήμος
Αριθμός βουλευτών
1η περίοδος
508 – 307/306 π.Χ.
2
2η περίοδος
307/306–224/223 π.Χ.
2
3η περίοδος
224/223–201/200 π.Χ.
2
4η περίοδος
201/200 π.Χ.– 126/127
άγνωστος
5η περίοδος
126/127–3ος αιώνας
άγνωστος
Ιστορική εξέλιξη
Ίδρυση508 ΠΚΕ
Λήξη3ος αιώνας
Αντικαταστάθηκε απόΔήμος Αθηναίων
Λατρευτικές παραδόσεις
Αρχαιολογία
Περιοχή
Αρχαία Αττική
Σήμερα: δυτικά της Πνύκας και έξω από τα τείχη της Αθήνας
Greece (ancient) Attica Demos II-el.svg
Οι δήμοι της αρχαίας Αττικής

ΟνομασίαΕπεξεργασία

Ο δήμος πήρε πιθανώς το όνομά του, από την ομώνυμη οικογένεια των Κειριάδων, οι οποίοι είχαν ως έδρα τον δήμο.

Τοποθεσία του αρχαίου δήμουΕπεξεργασία

 
Χάρτης της Αθήνας του 200 μ.Χ., ο οποίος εμφανίζει το δήμο Κειριάδων στα δυτικά του άστεως και εκτός του Θεμιστοκλείου τείχους.

Ο δήμος των Κειριάδων, ήταν δήμος του άστεως. [1] Βρισκόταν έξω από το Θεμιστόκλειο τείχος της αρχαίας Αθήνας, στα δυτικά[2] του Άστεως και του χώρου των Δυτικών Λόφων (ο λόφος του Μουσείου, γνωστός σήμερα ως λόφος Φιλοπάππου, ο λόφος της Πνύκας και ο λόφος των Νυμφών, οι οποίοι βρίσκονται στα δυτικά της Ακρόπολης των Αθηνών)[3] και η περιοχή του αρχαίου δήμου αντιστοιχεί περίπου στα σημερινά Άνω Πετράλωνα, τα οποία υπάγονται στον Δήμο Αθηναίων.

Ο ερευνητής του 19ου αιώνα Διονύσιος Σουρμελής, πίστευε ότι ο δήμος βρισκόταν στο χωριό Κειράνδη της περιοχής Μονομμάτη, συνορεύοντας στα βορειοδυτικά με τον δήμο της Τρινέμειας και επίσης με τον δήμο των Παμβωταδών.[4]

Η συμμετοχή του δήμου στην αρχαία ΒουλήΕπεξεργασία

Ο δήμος, η ύπαρξη του οποίου επιβεβαιώνεται και από διάφορες επιγραφές,[5] ως μέλος της Ιπποθοωντίδας φυλής, συμμετείχε με 2 βουλευτές στην αρχαία Βουλή των 500, κατά την πρώτη περίοδο (508 – 307/306 π.Χ.). Κατά τη δεύτερη (307/306 – 224/223 π.Χ.) και την τρίτη περίοδο (224/223 – 201/200 π.Χ.) ο δήμος αντιπροσωπευόταν επίσης με 2 βουλευτές στη Βουλή των 600. Κατά την τέταρτη (201/200 π.Χ. – 126/127) και την πέμπτη περίοδο (126/127 – 3ος αιώνας) είναι άγνωστος ο αριθμός βουλευτών–αντιπροσώπων του δήμου.

Ο δήμος, σύμφωνα με μια εκδοχή,[6] αναφέρεται ως δήμος της Οινηίδας φυλής, αλλά οι περισσότεροι ερευνητές τον θεωρούν ως δήμο της Ιπποθοωντίδας φυλής.

Οι κάτοικοι των ΚειριάδωνΕπεξεργασία

Ο δημότης των αρχαίου Κειριάδων ονομαζόταν Κειριάδης.[7][8] Στην περιοχή του δήμου βρισκόταν το «Βάραθρον» (αρχαία ελληνικά: βάραθρον) γκρεμός στον οποίο ρίχνονταν οι εγκληματίες οι οποίοι καταδικάζονταν με την ποινή του θανάτου.

Προσωπικότητες από τις ΚειριάδεςΕπεξεργασία

Υπήρξαν διάφοροι γνωστοί πολίτες από τον δήμο των Κειριάδων, όπως ο Βοιωτός ο Κειριάδης γιος του Παμφίλου, ο Ίπποκλος ο Κειριάδης και ο πατέρας του Διογένης ο Κειριάδης κ.α.[9]

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Παραπομπές - σημειώσειςΕπεξεργασία

  1. [...] "Ceiriadae: (Κειριάδαι; Keiriádai). Attic asty deme of the phyle Hippothontis, two bouleutaí . Its location outside the wall of Athens west of the Hill of the Nymphs and the Pnyx [2. 51] (today Ano Petralona) is verified by the Βάραθρον (Bárathron), a gorge in C., into which those condemned to death were thrown (Anecd. Bekk. 1,219,10) [1]". [...], Lohmann, Hans (Bochum), Ceiriadae
  2. John S. Traill: Demos and trittys. Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica. Athenians Victoria College, Toronto 1986, p. 136.
  3. Πηγή: Το άρθρο των αρχαιολόγων Όλγας Βογιατζόγλου - Αικατερίνης Καβούρα, με τίτλο: "Δυτικοί λόφοι Αθηνών", στην ιστοσελίδα "Οδυσσεύς": odysseus.culture.gr του Υπουργείου Πολιτισμού.
  4. Διονύσιος Σουρμελής, "Αττικά: ή περί δήμων Αττικής εν οις και περί τινων μερών του Άστεως". Υπό Διονύσιου Σουρμελή. Έκδοσις πρώτη. Τύποις Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά, Εν Αθήναις 1854 και "Attika hē peri dēmōn Attikēs en hois kai peri tinōn merōn asteōs", Dionysios Surmelēs, Gkarpola, 1854, σελ. 92: [...] "Κειριάδαι• και ο δήμος και οι δημόται. Και ούτος ο τόπος εν Τουρκοκρατία κατέστη Τζεφτλήκιον, ήτοι υποστατικόν. Συνορεύει δε δυτικοβορείως προς την Τρινέμειαν. Ο δήμος ούτος αφού έχασε το αρχαίον του όνομα, ήτον αδύνατον ν' ανακαλυφθή• διότι καμμίαν βοήθειαν εις τούτο δεν μας χορηγεί ούτε συγγραφεύς τις, ούτε δημογράφος ή γεωγράφος, καθ' όσον άφορα την θέσιν του. Επειδή δε εν τοις εσχάτοις καλείται Μονομμάτης δι' αιτίαν ότι ο ιδιοκτήτης αυτού Οθωμανός, ζήσας προ εκατόν πεντήκοντα ετών, ήτον μονόφθαλμος, και εκ τούτου ελέγετο Μονομμάτης. Συνέπεσε να γένη μνεία εν παλαιώ πωλητηρίω περί μιας θέσεως του χωρίου τούτου καλουμένης Κειράνδη• εξετάσας δε περί της θέσεως ταύτης εύρον αύτην ούτω καλουμένην εν τη περιφερεια του Μονομμάτη. Εκ τούτου λοιπόν του περιστατικού επείσθην αδιστάκτως ότι ενταύθα ήσαν οι Κειριάδαι. Απέχει δε του Άστεως ώρας δύο και έτι προς". [...]
  5. Κειρ Attica (IG I-III), στην ιστοσελίδα: epigraphy.packhum.org
  6. [...] "Κειριάδες: Αρχαίος δήμος της Αττικής. Κατά την επικρατέστερη γνώμη ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή, ενώ σύμφωνα με άλλη εκδοχή στην Οινηίδα φυλή, που ζούσε δυτικά του λόφου των Νυμφών". [...] Κειριάδες
  7. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Κειριάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Κειριάδης. τα τοπικά εκ Κειριαδών, εις Κειριαδών, εν Κειριαδών". [...], σελ. 164.
  8. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Κειριάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Κειριάδης)". [...], σελ. 202.
  9. Δημότες των Κειριάδων. Αναζήτηση με τη λέξη-κλειδί στον τόπο (Place): KEIRIADHS (στα κεφαλαία αγγλικά), στις ιστοσελίδες: empressattica.com και atheniansproject.com του Προγράμματος «Αθηναίοι» = Athenians Project

Πηγές – βιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Πρωτογενείς πηγές

Δευτερογενείς πηγές

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία