Στην ελληνική μυθολογία ο Κερύνης ήταν γιος του Ηρακλείδη Τημένου. Μαζί με τα αδέλφια του Κείσο, Φάλκη, Αργαίο και Ευρύπυλο, ο Κερύνης σκότωσε τον πατέρα τους, επειδή αυτός προέκρινε ως διάδοχό του τον γαμπρό του, τον Δηιφόντη, ο οποίος ήταν σύζυγος της κόρης του Τημένου, της Υρνηθούς. Στη συνέχεια ο Κερύνης και οι αδελφοί του έδιωξαν την Υρνηθώ μαζί με τον Δηιφόντη, και ανεκήρυξαν βασιλιά τον μεγαλύτερο στην ηλικία από αυτούς, τον Κείσο. Αργότερα, με βοηθό την Πειθώ, κατάφεραν να απαγάγουν βίαια την Υρνηθώ από την Επίδαυρο, όπου είχε καταφύγει με τον σύζυγό της. Καταδιωκόμενοι στη συνέχεια από τον Δηιφόντη, σκότωσαν την Υρνηθώ.

Κερύνης
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΤήμενος
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969