Η εμπειρική κλίμακα Μος (Mohs) χρησιμοποιείται για την μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά. Δημιουργός της κλίμακας Μος είναι ο Φρίντριχ Μος (Friedrich Mohs), καθηγητής ορυκτολογίας στο πανεπιστήμιο του Γκρατς της Αυστρίας. Στην κλίμακα αυτή, κάθε ορυκτό χαράζει τα προηγούμενα και χαράζεται από τα επόμενα (για παράδειγμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το κορούνδιο χαράζει το τοπάζιο, αλλά και χαράζεται από το διαμάντι). Το πιο σκληρό στην κλίμακα είναι το διαμάντι και, πρακτικώς, χαράζεται μόνο από άλλο διαμάντι.

Ορυκτά
1 Τάλκης
2 Γύψος
3 Ασβεστίτης
4 Φθορίτης
5 Απατίτης
6 Άστριος
7 Χαλαζίας
8 Τοπάζιο
9 Κορούνδιο
10 Διαμάντι

Εφαρμογή

Επεξεργασία

Η κλίμακα Μος είναι εμπειρική και σχετική, καθώς δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες και απόλυτες τιμές σκληρότητας των ορυκτών. Ωστόσο, είναι πολύτιμη για τη μακροσκοπική ταύτιση των ορυκτών, καθώς δύο (ή περισσότερα) ορυκτά είναι πιθανόν να ομοιάζουν σε εξωτερική εμφάνιση, αλλά να διαφέρουν σημαντικά στη σκληρότητα, όπως συμβαίνει με το χαλαζία (σκληρότητα 7 στην κλίμακα) και τον ασβεστίτη (σκληρότητα 3 στην κλίμακα).

 
Το διαμάντι θεωρείται το σκληρότερο ορυκτό στη φύση.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • Σ. Αβραμιώτης, Β. Αγγελόπουλος, Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας, Δ. Σπαντίδης, Α. Τρικαλίτη, Γ. Φίλος Χημεία Β' Γυμνασίου (ΟΕΒΔ Αθήνας)