Η κλασική φυσική είναι ένας θεμελιώδης κλάδος της επιστήμης της φυσικής. Χαρακτηρίζει ιστορικά τη φυσική που αναπτύχθηκε από τα μέσα του 17ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα περίπου. Η σχετικιστική φυσική, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, μερικές φορές κατατάσσεται επίσης στην κλασική φυσική, με την έννοια ότι δεν συμπεριλαμβάνει την αρχή της αβεβαιότητας που διαχωρίζει την κλασική από την κβαντική φυσική.[1]

Υποδιαιρείται σε δύο μεγάλους υποκλάδους:

ΑντικείμενοΕπεξεργασία

Η κλασική φυσική πραγματεύεται κατά κύριο λόγο τα φυσικά φαινόμενα που εμπίπτουν στην περιοχή της καθημερινής εμπειρίας, συγκεκριμένα δε ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αιτίων (δυνάμεις) των μακροσκοπικών κινήσεων. Συνήθως δεν ενδιαφέρεται για τη σύσταση και τη δομή των σωμάτων, αλλά τα αντιμετωπίζει ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την ποσότητα της ύλης τους (μάζα). (Η μελέτη της δομής της ύλης αποτέλεσε παραδοσιακά αντικείμενο της χημείας και, αργότερα, της κβαντικής χημείας).

Οι κλίμακες στις οποίες χονδρικά εφαρμόζεται κυμαίνονται από μερικά εκατοστά του χιλιοστού (διακριτική ικανότητα οπτικού μικροσκοπίου) έως τις διαστάσεις των ουρανίων σωμάτων και των πλανητικών συστημάτων. Η κλίμακα αυτή είναι απλώς ενδεικτική, μιας και ορισμένα φαινόμενα του μικρόκοσμου (π.χ. μοριακή κίνηση στα αέρια) και του μακρόκοσμου (περιστροφή των γαλαξιών, κινήσεις αστέρων και νεφελωμάτων κ.ά.) μπορούν να περιγραφούν επιτυχώς με έννοιες της κλασικής φυσικής.

Αντιθέτως, η κλασική φυσική αποτυγχάνει όταν εφαρμόζεται σε συστήματα σωμάτων που κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, παραπλήσιες της ταχύτητας του φωτός, ή όταν αντιμετωπίζει κοσμικές δομές εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας (σμήνη γαλαξιών ή το σύμπαν ως όλον), οπότε ο χωρόχρονος δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί επίπεδος. Στις περιπτώσεις αυτές η κλασική φυσική αντικαθίσταται από την ειδική ή τη γενική σχετικότητα αντίστοιχα.

Επίσης, αποτυγχάνει όταν εφαρμόζεται σε πολύ μικρές κλίμακες, της τάξης μεγέθους της ατομικής δομής της ύλης. Σγκεκριμένα, αδυνατεί να εξηγήσει τη σταθερότητα και τις χημικές ιδιότητες της ύλης, οπότε και αντικαθίσταται από την κβαντική φυσική.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Weidner, Richard T.· Sells, Robert L. (1960). Elementary Modern Physics. Boston: Allyn and Bacon. σελ. iii. ISBN 978-0-205-06559-2.