Άνοιγμα κυρίου μενού
Η κοιλάδα Πόλογκ,όπως φαίνεται από το βουνό Σαρ

Πόλογκ (Αλβανικά: Pollog, Σλαβομακεδονικά Κυριλλικά: Полог) είναι κοιλάδα που βρίσκεται στην βορειοδυτική Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με το Κόσοβο. Χωρίζεται σε άνω και κάτω κοιλάδα του Πόλογκ. Το Τέτοβο και το Γκόστιβαρ είναι οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις της κοιλάδας και οι Αλβανοί αποτελούν σημαντική εθνοτική ομάδα της περιοχής.