Κρατικό παρεμβατισμό ονομάζουμε τη πολιτική κατάσταση στην οποία το κράτος παρεμβαίνει με διάφορους τρόπους στη κοινωνία και στη λειτουργία της αγοράς, για να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη, την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και την ευημερία του πληθυσμού.

Ο κρατικός παρεμβατισμός συναντάται σε όλα τα κράτη της ιστορίας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και σχετίζεται με πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής όπως η φορολογία, η υποχρέωση της εκπαίδευσης, καταπολέμηση του εγκλήματος της απάτης και της αδικίας, απαγόρευση της δουλείας, προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος κ.α.

Ο κρατικός παρεμβατισμός εάν γίνει ανεξέλεγκτος και παράλληλα κοινωνικά επιθυμητός τότε δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Ο κρατικός παρεμβατισμός συναντάται σε δύο μορφές: σε οικονομικό και κοινωνικό.