Κόλπος (ανατομία)

μέρος των θηλυκών εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων

Ο κόλπος ή κολεός είναι μέρος των θηλυκών εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων. Το εξωτερικό είναι το αιδοίο ενώ το εσωτερικό η μήτρα, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες. Ο κόλπος είναι ένας ευθύς ινομυώδης σωλήνας μήκους 10 εκατοστών περίπου και εκτείνεται από τον τράχηλο της μήτρας ως τον πρόδομο του κολεού στο αιδοίο. Ο ρόλος που εξυπηρετεί είναι αφ' ενός να παρέχει την οδό διαμέσου της οποίας το έμβρυο και ο πλακούντας θα εξέλθει από την μήτρα αλλά και ο τόπος στον οποίο εισέρχεται το πέος κατά την συνουσία έτσι ώστε να αφήσει το σπέρμα στην μήτρα. Επίσης, ο κόλπος διοχετεύει την εμμηνορρυσιακή ροή. Προσθίως του κόλπου αναγνωρίζεται η ουροδόχος κύστη και οπισθίως αυτής το ορθό.

Τομή του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Ο κόλπος σημειώνεται με i.