Κόμητες του Τούσκουλου

Οι κόμητες του Tούσκουλου ήταν οι πιο ισχυροί κοσμικοί ευγενείς στο Λάτιο, κοντά στη Ρώμη, στη σημερινή Ιταλία μεταξύ του 10ου και του 12ου αι. Από τις τάξεις τους προέρχονταν αρκετοί πάπες και ένας αντίπαπας κατά τον 11ο αι. Δημιούργησαν και τελειοποίησαν τον πολιτικό τύπα του ευγενούς παπισμού, σύμφωνα με την οποία ο πάπας είχε κανονιστεί να εκλέγεται μόνο από τις τάξεις των Ρωμαίων ευγενών. Η πορνοκρατία, η περίοδος επιρροής από ισχυρές γυναίκες της οικογένειας που ήταν ερωμένες, επηρέασε επίσης την παπική ιστορία.

Οι κόμητες του Tούσκουλου παρέμειναν διαιτητές της Ρωμαϊκής πολιτικής και θρησκείας για περισσότερο από έναν αιώνα. Εκτός από την επιρροή στον πάπα, κατείχαν τη λαϊκή εξουσία μέσω υπατειών και μελών της Συγκλήτου. Παραδοσιακά ήταν φιλοβυζαντινοί και αντιγερμανοί στην πολιτική τους τοποθέτηση.

Μετά το 1049 ο Τοσκουλανός παπισμός έληξε με τον διορισμό του πάπα Λέοντα Θ΄. Στην πραγματικότητα, ο Τοσκουλανός παπισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την αντίδραση που είναι γνωστή ως Γρηγοριανή μεταρρύθμιση. Τα επόμενα γεγονότα (από το 1062 και μετά) επιβεβαίωσαν μία στροφή στην περιφερειακή πολιτική, καθώς οι κόμητες ήρθαν στο πλευρό των βασιλέων της Γερμανίας εναντίον της Ρώμης των μεταρρυθμιστών. Το 1059 το παπικό διάταγμα του πάπα Νικολάου Β΄ καθόρισε νέους κανόνες για τις παπικές εκλογές, θέτοντας έτσι ένα τέλος στον τύπο του ευγενούς-παπισμού.

Οι κόμητες και οι τίτλοι τουςΕπεξεργασία

Αυτός ο κατάλογος είναι εν μέρει ελλιπής τον 10ο αι. και η χρονολογία και οι ημερομηνίες των διαφόρων κομητειών είναι συχνά αβέβαιες. Ήταν κόμητες μόλις από το 1013 περίπου, πιο πριν ήταν κύριοι.

 • πριν από το 924 Θεοφύλακτος Α΄
 • μέχρι το 924 Aλμπέρικ Α΄, (ύπατος) γαμπρός του Θεοφύλακτου Α΄
 • 924–954 Aλμπέρικ Β΄, γιος του Aλμπέρικ Α΄
 • πριν από το 1013 Γρηγόριος Α΄, (Excellentissimus vir – Praefectus navalis) γιος του Αλμπερίκ Β'
 • μέχρι το 1012 ο Θεοφύλακτος Β΄, γιος του Γρηγορίου Α΄. Μετέπειτα πάπας Βενέδικτος Η΄.
 • 1012–1024 Ρωμανός, (συγκλητικός, ύπατος και δουξ) αδελφός του Θεοφύλακτου Β΄ και γιος του Γρηγορίου Α΄. Μετέπειτα πάπας Ιωάννης ΙΘ΄.
 • 1024–1032 Aλμπέρικ Γ΄, (αυτοκρατορικός μάγιστρος του παλατιού, ύπατος και δούκας , κόμης του ιερού παλατίου του Λατερανού) αδελφός του Θεοφύλακτου Β΄ και του Ρωμανού
 • 1032–1045 Θεοφύλακτος Γ΄ γιος του Αλμπέρικ Γ΄. Μετέπειτα πάπας Βενέδικτος Θ΄.
 • 1044–1058 Γρηγόριος Β΄, (ύπατος, ευγενής ανήρ, συγκλητικός, κόμης του Τούσκουλου) γιος του Αλμπέρικ Γ΄
 • 1058 – περ. 1108 Γρηγόριος Γ΄ (κόμης του Τούσκουλου, ύπατος, λαμπρότατος) γιος του Γρηγορίου Β΄
 • ντο. 1108 – 1126 Πτολεμαίος Α΄ (Τολομέο Ι), (ύπατος, κόμης του Τούσκουλου) γιος του Γρηγόριου Γ΄
 • 1126–1153 Πτολεμαίος Β΄ (Tolomeo II), (εκλαμπρότατος, κύριος, ύπατος και δουξ) γιος του Πτολεμαίου Α΄
 • 1153 – περ. 1167 Ιωνάθαν, (κόμης του Τούσκουλου) συγκυβερνήτης με τον Ράινo γιο του Πτολεμαίου Β΄
 • 1153–1179 Ράινo, (ευγενής ανήρ, κύριος) αδελφός του Ιωνάθαν, συγκυβερνήτης με τον Ιωνάθαν

Τουσκουλανοί πάπεςΕπεξεργασία

ΔιάδοχοιΕπεξεργασία

Σύμφωνα με την παράδοση, οι διάδοχοι των κομήτων του Tούσκουλου ήταν ο Οίκος των Κολόννα, που ιδρύθηκε από τον Πέτρο (1099–1151), γιο του Γρηγορίου Β΄, και αποκαλούνταν Peter "de Columna" από το φέουδό του της Colonna ανατολικά της Ρώμης.

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

Θεοφύλακτος Α΄
κόμης του Τούσκουλου
σύζ. Θεοδώρα
συγκλητική
Αλμπέρικ Α΄
δούκας του Σπολέτο
Μαροζίαπάπας Σέργιος Γ΄
ΔεοδάτοςΑλμπέρικ Β΄
δούκας του Σπολέτο
σύζ. Άλντα του Βιέν
πάπας Ιωάννης ΙΑ΄
πάπας Βενέδικτος Ζ΄Γρηγόριος Α΄
κόμης του Τούσκουλου
σύζ. Μαρία Κρεσέντι
(νόθος)
Οκταβιανός
πάπας Ιωάννης ΙΒ΄
Αλμπέρικ Γ΄
κόμης του Τούσκουλου
Θεοφύλακτος
πάπας Βενέδικτος Η΄
Ρωμανός
πάπας Ιωάννης ΙΘ΄
Γρηγόριος Β΄
κόμης του Τούσκουλου
Πέτρος
ύπατος, δουξ
συγκλητιικός
Θεοφύλακτος
πάπας Βενέδικτος Θ΄
Γρηγόριος Γ΄
κόμης του Τούσκουλου
Πτολεμαίος Α΄
κόμης του Τούσκουλου
Πέτρος της Κολούμνα
Οίκος των Κολόννα
Πτολεμαίος Β΄
κόμης του Τούσκουλου
Όντον
Ιωνάθαν
κόμης του Τούσκουλου
Ράινο
κόμης του Τούσκουλου
Ιωάννης
καρδινάλιος
αντιβασ. της Λατ. αυτ. της ΚΠολης
Ιωάννης του Σαν Πάολο
καρδινάλιος
επίσκοπος της Σαμπίνα

Βιβλιογραφικές αναφορέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία