Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λυσιάνασσα είναι γνωστά τα παρακάτω τέσσερα πρόσωπα:

 1. Μία από τις Νηρηίδες.[1][2]
 2. Θυγατέρα του Επάφου και της Μέμφιδος[3] ή της Κασσιόπης[4]. Γιος αυτής της Λυσιάνασσας και του Ποσειδώνα ήταν ο Βούσιρις, βάναυσος βασιλιάς της Αιγύπτου που σκοτώθηκε από τον Ηρακλή.[5] Η πιθανή αδελφή της Λυσιάνασσας, η Λιβύη, γέννησε επίσης δύο γιους του Ποσειδώνα, τους δίδυμους Αγήνορα και Βήλο.
 3. Θυγατέρα του βασιλιά Πριάμου.[6]
 4. Θυγατέρα του βασιλιά Πολύβου της Σικυώνας, ο οποίος την πάντρεψε με τον Ταλαό, βασιλιά του Άργους.[7][8] Αυτή η Λυσιάνασσα αναφέρεται συνήθως ως Λυσιμάχη.


Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Ησιόδου Θεογονία, 240.
 2. Ψευδοαπολλοδώρου Βιβλιοθήκη, 1.2.7
 3. Ψευδοαπολλοδώρου Βιβλιοθήκη, 2.1.4
 4. Υγίνου Fabulae, 149
 5. Ψευδοαπολλοδώρου Βιβλιοθήκη, 2.5.11
 6. Υγίνου Fabulae, 90
 7. Ηροδότου Ιστορίαι, 5.67
 8. Παυσανία Ελλάδος περιήγησις, 2.6.6