Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Μένωνας (Μένων) είναι γνωστός ένας από τους Τρώες πολεμιστές που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Μένωνας σκοτώθηκε σε μάχη του πολέμου αυτού από τον Λαπίθη Λεοντέα με ακόντιο, μαζί με τους Ιππόμαχο, Αντιφάτη, Ιαμενό και Ορέστη. Ο Μένωνας αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου (ραψωδία Μ, στίχος 193).

Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 561