Μεγάλα δεδομένα

πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, οι αισθητήρες και το ιστορικό

Ο όρος Μεγάλα δεδομένα ή Μεγα-δεδομένα (αγγλικά: Big data) χρησιμοποιείται για να περιγράψει σύνολα δεδομένων τόσο μεγάλα ή σύνθετα που ξεφεύγουν από τις δυνατότητες καταγραφής, αποθήκευσης και ανάλυσης των παραδοσιακών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Τα μεγάλα δεδομένα αναφέρονται σε μη δομημένα, ημι-δομημένα και δομημένα δεδομένα, κυρίως όμως εστιάζουν στα μη δομημένα δεδομένα[1]

Τα μεγάλα δεδομένα προέρχονται από την κυκλοφορία δεδομένων στον ιστό, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα αυτόματα παραγόμενα στοιχεία δεδομένων από αισθητήρες. Οι οργανισμοί συλλέγουν και αναλύουν μεγάλα δεδομένα με στόχο να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνουν.

Ο όρος μεγάλα δεδομένα αναφέρεται επίσης στο πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής που ασχολείται με θέματα που αφορούν στα μεγάλα δεδομένα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • Laudon, K. και Laudon, J., Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: 11η αμερικανική έκδοση (μετάφρ. Αρκουδέας Π, επιμελ. Μάνθου Β.), (Κλειδάριθμος 2015) σελ 283-4, 350, ISBN 978-960-461-623-7

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 4 Ιουλίου 2021. Ανακτήθηκε στις 15 Ιουλίου 2021.