Το μεθυλενογερμανάνιο[3] (αγγλικά: methylenegermane) είναι οργανομεταλλική ένωση, που περιέχει άνθρακα, γερμάνιο και υδρογόνο, με μοριακό τύπο είναι CH4Ge, αν και αποδίδεται επίσης αναλυτικότερα με τον ημισυντακτικό του τύπο CH2=GeH2. Είναι η απλούστερη ακόρεστη οργανική ένωση του γερμανίου.

Μεθυλενογερμανάνιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Μεθυλιδενογερμανάνιο
Άλλες ονομασίες Μεθυλενογερμανάνιο
Γερμανυλιδενομεθάνιο
Γερμαναιθένιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος CGeH4
Μοριακή μάζα 88,673 amu[1]
Σύντομος
συντακτικός τύπος
CH2=GeH2
Αριθμός CAS 60188-36-5[2]
SMILES C=[GeH2]
InChI 1S/CH4Ge/c1-2/h1-2H2
PubChem CID 92004925
Φυσικές ιδιότητες
Χημικές ιδιότητες
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

ΟνοματολογίαΕπεξεργασία

Από τις παραπάνω αναφερθείσες ονομασίες:

 1. Η πρώτη προκύπτει αν η ένωση θεωρηθεί υποκατεστημένο γερμανάνιο (GeH4), δηλαδή δύο (2) άτομα υδρογόνου του οποίου έχουν αντικατασταθεί από μεθύλιδένιο (ή μεθυλένιο, =CH2).
 2. Η δεύτερη προκύπτει αν η ένωση θεωρηθεί υποκατεστημένο μεθάνιο (CH4), δηλαδή δύο άτομα υδρογόνου του οποίου έχουν αντικατασταθεί από γερμανυλιδένιο (=GeH2).
 3. Η τρίτη είναι ονομασία που προκύπτει από την «ονοματολογία αντικαταστάσεως», δηλαδή αιθένιο (CH2=CH2) στο οποίο έχει αντικατασταθεί ένα άτομο άνθρακα (C) από γερμάνιο (Ge).

ΔομήΕπεξεργασία

Η δομή του ομοιάζει γεωμετρικά με αυτήν του αιθενίου. Ωστόσο οι δεσμοί C-Ge και Ge-H είναι πολωμένοι κατά την έννοια Cδ--Geδ+ και Geδ+-Hδ-, αντίστοιχα, γιατί το γερμάνιο έχει μικρότερη ηλεκτραρνητικότητα (2,01 κατά Paouling) και από τον άνθρακα (2,55 κατά Paouling) και από το υδρογόνο (2,20 κατά Paouling).

Δεσμοί[4]
Δεσμός τύπος δεσμού ηλεκτρονική δομή Μήκος δεσμού Ιονισμός
C-H σ 2sp²-1s 108,7 pm 3% C- H+
C=Ge σ

π

2sp²-4sp²

2p - 4p

169,7 pm 7% C- Ge+
Ge-H σ 4sp²-1s 152,6 pm 1% Ge+ H-
Γωνίες
HCGe 120°
CGeH 120°
HCH 120°
HGeH 120°
Στατιστικό ηλεκτρικό φορτίο[5]
H (Ge-H) -0,01
C -0,20
H (C-H) +0,03
Ge +0,16

ΠαραγωγήΕπεξεργασία

Αντίδραση απόσπασηςΕπεξεργασία

Με απόσπαση υδραλογόνου (HX) από αλομεθυλογερμανάνιο παράγεται μεθυλενογερμανάνιο[6]:

 

Χημική συμπεριφοράΕπεξεργασία

Το μεθυλενογερμανάνιο συνδυάζει τις ιδιότητες των αλκενίων με εκείνες των γερμανανίων. Είναι πολύ πιο δραστικό από το αιθένιο και από το μεθυλενοσιλάνιο (CH2=SiH2), γιατί ο διπλός δεσμός C=Ge είναι πολύ λιγότερο σταθερός από τους δεσμούς C=C και C=Si.

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Γ. Βάρβογλη, Ν. Αλεξάνδρου, Οργανική Χημεία, Αθήνα 1972
 • Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991
 • SCHAUM'S OUTLINE SERIES, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999
 • Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982

Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορέςΕπεξεργασία

 1. | Διαδικτυακός τόπος PubChem.
 2. | Διαδικτυακός τόπος Aston Chemical
 3. Για εναλλακτικές ονομασίες δείτε τον πίνακα πληροφοριών.
 4. Τα δεδομένα προέρχονται από τους πίνακες δεδομένων των στοιχείων άνθρακα, γερμανίου και υδρογόνου και τις πηγές «Table of periodic properties of thw Ellements», Sagrent-Welch Scientidic Company και «Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982»
 5. Υπολογισμένο βάση του ιονισμού από τον παραπάνω πίνακα
 6. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ.153, §6.3.1α. Προσαρμογή για μεθυλενογερμανάνιο.