Μηχανοστάσιο πλοίου (engine room) ή απλά μηχανοστάσιο σε ένα πλοίο χαρακτηρίζεται ο χώρος αυτού στον οποίο και είναι εγκατεστημένη η κύρια κινητήρια μηχανή (ή μηχανές) του πλοίου.

Το μηχανοστάσιο του MV "Pollux".

Το μηχνοστάσιο καταλαμβάνει τμήμα του κύτους του πλοίου που βρίσκεται συνήθως κάτω από την υπερκατασκευή της Γέφυρας του πλοίου και ασφαλώς κάτω από το κύριο κατάστρωμα αυτού. Σε πολλούς τύπους εμπορικών πλοίων το Μηχανοστάσιο βρίσκεται στο επίστεγο όπως στα σύγχρονα Δεξαμενόπλοια, Μπαλκ κάριερς, Οχηματαγωγά ανοικτού τύπου, αλλά και στα Αρματαγωγά, Υποβρύχια και σχεδόν σ΄ όλα τα μικρότερα μηχανοκίνητα σκάφη.

Σε πολλές επίσης περιπτώσεις ο χώρος του Μηχανοστασίου πλοίου χωρίζεται επιπρόσθετα με φρακτές σε Λεβητοστάσιο και σε Αντλιοστάσιο που βρίσκονται πρώραθεν του κυρίως Μηχανοστασίου και που συνδέονται με ανθρωποθυρίδες (Μηχανοστάσιο με Λεβητοστάσιο).

  • Όταν το Λεβητοστάσιο αποτελεί ενιαίο χώρο με το Μηχανοστάσιο τότε λέγεται "Μηχανολεβητοστάσιο".

Για την επάνδρωση των θέσεων του Μηχανοστασίου χρησιμοποιείται το προσωπικό μηχανής (engine staff), δηλαδή Μηχανικοί, θερμαστές, λιπαντές κ.ά.

Δείτε επίσης Επεξεργασία