ΓενικάΕπεξεργασία

Στη κατηγορία Προσωπικό μηχανής (engine personnel) του Προσωπικού πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 73 του Κ.Δ.Ν.Δ. χορηγούνται γενικά τα εξής Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που αποτελούν και τις επίσημες ειδικότητες του κλάδου:
A. Κατηγορία υπηρεσίας ατμομηχανών

  • Δίπλωμα Μηχανικού Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεως (με κατώτερο το Γ΄ τάξεως).
  • Δίπλωμα Πρακτικού Ατμομηχανικού, και
  • Πτυχίο Αρχιθερμαστού.

Β. Κατηγορία εργασίας ΜΕΚ (=Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως)

  • Δίπλωμα Μηχανικού ΜΕΚ Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεως (με κατώτερο το Γ΄ τάξεως).
  • Δίπλωμα Πρακτικού Μηχανικού ΜΕΚ,
  • Πτυχίο Μηχανοδηγού Α΄ και Β΄ τάξεως και
  • Άδεια χειριστού.

Σε κάθε πλοίο το Προσωπικό Μηχανής διακρίνεται σε Αξιωματικούς Μηχανικούς (Engineer Officers),Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους(Electro-Technical Officers) και σε πλήρωμα μηχανής (engine hands).

Βαθμοί και Διακριτικά των Αξιωματικών του Ελληνικού και Κυπριακού Εμπορικού ΝαυτικούΕπεξεργασία

Χειμερινά Διακριτικά Αξιωματικών
Αξιωματικοί Μηχανικοί Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι
Α Μηχανικός   N/A
ΑΒ Μηχανικός   Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος  
Β Μηχανικός   Α Ηλεκτρολόγος  
Γ Μηχανικός   Β Ηλεκτρολόγος  
Δόκιμος Μηχανικός   Δόκιμος Ηλεκτρολόγος  
Θερινά Διακριτκά Αξιωματικών
Αξιωματικοί Μηχανικοί Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι
Α Μηχανικός   N/A
ΑΒ Μηχανικός   Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος  
Β Μηχανικός   Α Ηλεκτρολόγος  
Γ Μηχανικός   Β Ηλεκτρολόγος  
Δόκιμος Μηχανικός   Δόκιμος Ηλεκτρολόγος  

[1][2][3][4]

Κύρια καθήκονταΕπεξεργασία

Οι εργαζόμενοι σε πλοίο, που ανήκουν στο Προσωπικό μηχανής, κατά την διάρκεια του πλου ("εν πλω") εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:
Α. Φυλακές μηχανής, δηλαδή βάρδιες (συνήθως τετραωρίες) σε κάθε μια των οποίων συμμετέχει ένας Αξιωματικός μηχανής (Β΄ ή Γ΄ Μηχανικός), ένας Δόκιμος Μηχανικός, ή υπαξιωματικός αρχιθερμαστής και ένας θερμαστής.

  • Ο Αξιωματικός φυλακής κατά την κάθοδό του στο Μηχανοστάσιο πλοίου ενημερώνεται από τον προηγούμενο για την κατάσταση των μηχανών και βοηθητικών μηχανισμών του πλοίου και στη συνέχεια αναλαμβάνει υπηρεσία παρακολουθώντας την καλή λειτουργία των μηχανών και εκτελεί τις εντολές Γεφύρας που δίδονται είτε με τον τηλέγραφο είτε παρακολουθώντας την ομαλή εκτέλεση σε αυτοματοποιημένα πλοία όπου η κίνηση μηχανών γίνεται από την Γέφυρα όπου και καταγράφει όλες τις κινήσεις στο Ημερολόγιο μηχανής.
  • Οι λοιποί της βάρδιας ασχολούνται με την λίπανση των κυρίων και βοηθητικών μηχανών, με την περιοδική παρακολούθηση των οργάνων ενδείξεων και καταγραφής αυτών, θερμοκρασίας, κανονικής τροφοδοσίας καυσίμων κ.λπ. με τον καθαρισμό τους και ενημερώνουν αμέσως τον Αξιωματικό φυλακής για οποιαδήποτε ανωμαλία. Ειδικότερα στα πλοία που φέρουν μηχανές εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) οι υποχρεώσεις αυτών είναι αυξημένες.

Β. Γενικές εργασίες μηχανής. Τέτοιες είναι η συντήρηση, η επισκευή, η αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, οι επιδιορθώσεις, οι καθαρισμοί μηχανών σεντινών και άλλων συναφών μηχανημάτων, η παρακολούθηση και επισκευή των δικτύων του πλοίου, μηχανημάτων καταστρώματος, μηχανισμού πηδαλιουχίας κ.ά.

Κατά την παραμονή του πλοίου εντός λιμένα ή σε όρμο ή σε αγκυροβόλιο, το προσωπικό μηχανής ασχολείται, επίσης κατά βάρδιες, σε γενικές εργασίες μηχανής σύμφωνα με ωρολόγιο πρόγραμμα εργασίας και μεριμνούν για την ασφάλεια των μηχανών.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία