Μη εγγεγραμμένοι (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις αναγνωρισμένες πολιτικές ομάδες

Οι Μη εγγεγραμμένοι (συντομογραφία NI) είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις αναγνωρισμένες πολιτικές ομάδες.

Οι ευρωβουλευτές που δεν εντάσσονται σε καμία πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να εντάσσονται σε κάποιο εθνικό ή πανευρωπαϊκό κόμμα, ωστόσο, για να δημιουργηθεί μία πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζονται τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από επτά διαφορετικά κράτη-μέλη. Η συμμετοχή σε κάποια πολιτική ομάδα επιτρέπει τη λήψη επιχορηγήσεων και τη συμμετοχή σε επιτροπές, ωστόσο χρειάζεται να υπάρχει ιδεολογική συνοχή.

Οι πολιτικές ιδεολογίες που παρουσιάζονται στους μη εγγεγραμμένους ποικίλλουν, καθώς παρουσιάζονται ιδεολογίες από τον κομμουνισμό και τον κοινωνικό φιλελευθερισμό μέχρι τον λαϊκισμό, τον συντηρητισμό, τον εθνικό συντηρητισμό, τον εθνικισμό και τον νεοφασισμό. Ωστόσο, από το 2009 η ομάδα αποτελείται περισσότερο από ακροδεξιά πολιτικά κόμματα.[1]

Παραπομπές Επεξεργασία