Εθνικός συντηρητισμός

πολιτικός όρος, παραλλαγή του συντηρητισμού

Ο εθνικός συντηρητισμός είναι μια παραλλαγή του συντηρητισμού που επικεντρώνεται περισσότερο στα εθνικά συμφέροντα και στην προάσπιση της πολιτιστικής ή εθνικής ταυτότητας από ό,τι οι περισσότεροι συντηρητικοί. Στην Ευρώπη, οι εθνικοί συντηρητικοί είναι συνήθως ευρωσκεπτικιστές. Ο εθνικός συντηρητισμός μοιράζεται τα χαρακτηριστικά με τον παραδοσιακό συντηρητισμό και τον κοινωνικό συντηρητισμό δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οι τρεις παραλλαγές επικεντρώνονται στη διατήρηση και την παράδοση. Τα εθνικά συντηρητικά κόμματα έχουν συχνά ρίζες σε περιβάλλον με αγροτική, παραδοσιακή ή περιφερειακή βάση, σε αντίθεση με την πιο αστική βάση στήριξης των φιλελευθέρων-συντηρητικών κομμάτων.

ΙδεολογίαΕπεξεργασία

Τα εθνικά συντηρητικά κόμματα υποστηρίζουν την διατήρηση των οικογενειακών αξιών και την κοινωνική σταθερότητα. Πολλοί εθνικοί συντηρητικοί είναι επομένως κοινωνικοί συντηρητικοί, καθώς και υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης και της θέσπισης πολιτικών νόμου και τάξης.

Τα εθνικά συντηρητικά κόμματα σε διάφορες χώρες δεν έχουν απαραιτήτως κοινή θέση για την οικονομική πολιτική: Οι απόψεις τους μπορεί να κυμαίνονται από την υποστήριξη μιας ρυθμιζόμενης οικονομίας σε μια κεντρική μικτή οικονομία ή και laissez-faire. Στην πρώτη, και συνηθέστερη, περίπτωση οι εθνικοί συντηρητικοί διακρίνονται από τους φιλελεύθερους συντηρητικούς, για τους οποίους οι κύριες προτεραιότητες είναι οι οικονομικές πολιτικές της ελεύθερης αγοράς.