Μοντέλο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το Μοντέλο ή η Μοντελοποίηση μπορεί να αναφέρονται:

 • Εννοιολογικό μοντέλο: μία γενική, αφηρημένη σύνθεση εννοιών, που υπάρχει μόνο νοερά
  • Επιστημονικό μοντέλο: η αφηρημένη περιγραφή ενός φαινομένου μέσω απλών επιστημονικών εννοιών που χρησιμεύει στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του φαινομένου
  • Οικονομικό μοντέλο: ένα μαθηματικό υπόδειγμα που αποπειράται να περιγράψει οικονομικές διαδικασίες
 • Πρόπλασμα: ένα, συνήθως πολύ μικρότεροου μεγέθους, φυσικό αντίγραφο ενός αντικειμένου
  • Μακέτα: μία τρισδιάστατη φυσική αναπαράσταση υπό κλίμακα που είναι αντίγραφο ή το πρωτότυπο ενός κτιρίου ή άλλης κατασκευής ή τοπίου
  • Μοντέλο χαρακτήρα: ένα αντίγραφο ή πρωτότυπο μοντέλο που δεν αφορά αντικείμενα

Αρχαιολογία Επεξεργασία

Επιχειρήσεις Επεξεργασία

 • Επιχειρηματικό μοντέλο: μία περιγραφή της σχέσης μίας επιχείρησης με την αγορά και το παραγωγικό περιβάλλον που χρησιμεύει στην στοχοθεσία και στην διαπίστωση της βιωσιμότητά της
 • Μοντέλο αυτοκινήτου: ο τύπος ενός αυτοκινήτου

Κοσμολογία Επεξεργασία

 • Γεωκεντρικό μοντέλο: μία αναπαράσταση της κίνησης των ουρανίων σωμάτων θεωρώντας ως κέντρο του σύμπαντος τη γη

Μαθηματικά και Πληροφορική Επεξεργασία

Τέχνη και Μόδα Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.