Το Μπουρλότ είναι ένα χαρτοπαίγνιο ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, προερχόμενο από το γαλλικό Μπελότ, που παίζεται σε πολλές χώρες, κυρίως της Ευρώπης. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας παίζεται μια εξελιγμένη παραλλαγή του, η Βίδα, που ιδιαίτερα στην Κύπρο είναι πολύ δημοφιλής, με την ονομασία Πιλότα.

Παίζεται με 4 άτομα, χωρισμένα σε 2 ομάδες. Ας είναι οι θέσεις των παικτών σύμφωνα με τα σημεία του ορίζοντα: Βορράς (Β), Δύση (Δ), Νότος (Ν), Ανατολή (Α), δηλ. οι 2 ομάδες θα είναι Β+Ν και Α+Δ.

Χρησιμοποιούνται τα 32 μεγαλύτερα φύλλα της τράπουλας (7 8 9 10 J Q K A). Τα φύλλα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : Τα Κόζια (ή Ατού) και τα άλλα. Στα Κόζια υπάρχει διαφορετική ταξινόμηση σε σχέση με τους πόντους. Ο J κόζι είναι το ισχυρότερο φύλλο, ακολουθεί το 9 κόζι και μετά ο A, 10, K, Q, 8, 7. Στα άλλα το δυνατότερο είναι ο A και ακολουθούν το 10, K, Q, J, 9, 8, 7.

Αν προστεθούν οι πόντοι βγαίνουν 152. Σ' αυτούς θα προστεθούν +10 στην ομάδα που θα πάρει την τελευταία μπάζα. Το σύνολο των πόντων είναι 162.

Υπάρχουν τρόποι να αυξηθούν οι πόντοι με τον λεγόμενο Αέρα. Αέρα λέμε το Μπουρλότ, τις Τρίτες, τις Τετάρτες, τις Πέμπτες και τα Καρέ.

Συγκεκριμένα: Μπουρλότ (=+20 πόντοι) : Λέγεται όταν κάποιος έχει στα χέρια του και την Q και τον K κόζι και πρέπει να το δηλώσει, να πει Μπουρλότ όταν πετάξει ένα από αυτά τα δύο κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Τρίτη (=+20 πόντοι) : Τρία συνεχόμενα φύλλα της ίδιας φυλής (♠ ♣ ♥ ♦) με σειρά 7,8,9,10,J,Q,K,A. Για παράδειγμα 10♠ J♠ Q♠ ή Q♦ K♦ A♦.

Τετάρτη (=+50 πόντοι) : Τέσσερα συνεχόμενα φύλλα της ίδιας φυλής (♠ ♣ ♥ ♦).

Πέμπτη (=+100 πόντοι) : Πέντε συνεχόμενα φύλλα της ίδιας φυλής (π.χ. 8♦ 9♦ 10♦ J♦ Q♦). Αν κάποιος πιάσει έξι ή παραπάνω συνεχόμενα φύλλα πάλι μετράει για 100.

Καρέ των 10,Q,K,A (=+100 πόντοι) : Τέσσερα ίδια φύλλα από αυτά που αναφέρονται (π.χ. K♠ K♣ K♥ K♦)

Καρέ του 9 (=+150 πόντοι) : Τέσσερα εννιάρια (9♠ 9♥ 9♦ 9♣)

Καρέ του J (=+200 πόντοι) : Τέσσερις βαλέδες (J♠ J♣ J♥ J♦)

Τα Καρέ των 7* και 8 δεν δίνουν πόντους. (*Για μερικούς ισχύει ότι το Καρέ του 7 αναιρεί το Καρέ του J του αντιπάλου).

Επίσης όταν μια ομάδα μαζέψει και τους 162 πόντους, δηλαδή πάρει όλες τις μπάζες, αντί για 162 πόντους, θα γράψει 252. Αυτό ονομάζεται Καπό.

Γενικός Κανόνας. Ό,τι φύλλο παιχτεί κάτω, φύλλο ίδιας φυλής πρέπει να πετάξουν όλοι. Αν κάποιος δεν έχει φύλλο ίδιας φυλής με το πρώτο που παίχτηκε, τότε είναι υποχρεωμένος να τσακίσει, δηλ. να ρίξει Κόζι. Το Κόζι παίρνει την μπάζα πάντα. Αν τουλάχιστον δύο άτομα τσακίσουν, τότε την μπάζα παίρνει το μεγαλύτερο Κόζι. Αν δεν έχει ούτε Κόζι, τότε πετάει ένα οποιοδήποτε φύλλο, όμως δεν παίρνει την μπάζα. Την μπάζα κερδίζει πάντα το ισχυρότερο φύλλο. Ο παίκτης που κερδίζει τη μπάζα, ρίχνει το πρώτο φύλλο της επόμενης.

Υπάρχει ένας κανόνας γιά τα Κόζια. Όταν παιχτεί Κόζι, τότε ο επόμενος είναι υποχρεωμένος να ανέβει, δηλαδή να ρίξει Κόζι μεγαλύτερης αξίας από αυτό που είναι κάτω, εφ’όσον έχει βέβαια, αλλιώς πετάει μικρότερο κι αν δεν έχει Κόζι πετάει ένα οτιδήποτε φύλλο άλλης φυλής. Το ίδιο ισχύει και για τον τρίτο και για τον τέταρτο. Στα άλλα φύλλα που δεν είναι Κόζια ΔΕΝ ισχύει το ίδιο, δεν είναι δηλαδή υποχρεωμένος ο παίκτης να ανέβει στα προηγούμενα φύλλα.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ομάδα που αγόρασε, να βγάλει τους μισούς +1 πόντους από την αντίπαλη ομάδα, ειδάλλως η αγορά μπαίνει μέσα και η αντίπαλη ομάδα γράφει όλους τους πόντους του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένου και του αέρα. Αν πάλι και οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους πόντους, τότε η αντίπαλη ομάδα τους γράφει κανονικά ενώ της ομάδας που αγόρασε κρέμονται, που σημαίνει ότι όποια ομάδα κερδίσει την επόμενη παρτίδα θα πάρει και τους βαθμούς που κρέμονται από την προηγούμενη.

Μοίρασμα – Αγορά

Επεξεργασία

Ένας παίκτης ανακατεύει και μοιράζει την τράπουλα με αντίθετη φορά από αυτήν του ρολογιού, αφού πρώτα δώσει στον αντίπαλο να κόψει. Σε κάθε παίκτη μοιράζονται οκτώ φύλλα. Τα φύλλα μοιράζονται κλειστά. Πρώτα δίνει από 3 στον καθένα και μετά από 2. Αφού ο καθένας έχει 5 φύλλα στο χέρι του, ο παίκτης που μοιράζει βγάζει το επόμενο ανοικτό. Τότε ο παίκτης στα δεξιά του μιλάει πρώτος. Η πρώτη γύρα μιλήματος είναι αν κάποιος θέλει την φυλή στην οποία ανήκει το ανοικτό φύλλο ως Κόζια. Αν δεν την θέλει, δηλώνει Πάσο. Αν κάποιος θελήσει αυτά ως Κόζια, τότε ο παίκτης που μοίρασε δίνει και τα υπόλοιπα 3 φύλλα στον καθένα. Αυτός παίρνει τα 2 φύλλα που μείνανε συν το ανοικτό. Το ανοικτό φύλλο όμως μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος και να το αλλάξει με το 7 της ίδιας φυλής. Αν όλοι οι παίκτες πάνε Πάσο, τότε πάλι με την ίδια σειρά δηλώνουν ποια φυλή προτιμούν για Κόζια. Φυσικά στην δεύτερη γύρα δεν μπορεί κάποιος να διαλέξει τη φυλή στην οποία ανήκει το ανοικτό χαρτί. Δεν είναι υποχρεωτικό να αγοράσει κάποιος στην δεύτερη γύρα. Αν δεν έχει καλό φύλλο ξαναλέει Πάσο και το δικαίωμα για αγορά πάει στον επόμενο κ.ο.κ. Όταν ο παίκτης βαφτίσει μια φυλή για Κόζια, τότε η διαδικασία του βαφτίσματος σταματά και μοιράζονται τα υπόλοιπα φύλλα. Αυτήν τη φορά δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει το ανοικτό φύλλο με το 7, καθώς αυτό ισχύει μόνο για τα Κόζια. Αν όλοι οι παίκτες πάνε Πάσο, τότε το παιχνίδι χαλάει και μοιράζει ο επόμενος.

Όταν μοιραστούν όλα τα φύλλα (οκτώ στον καθένα), οι παίκτες δηλώνουν τον Αέρα τους (εκτός από το Μπουρλότ, αυτό δηλώνεται όταν ο παίκτης πετάξει την Q ή τον K). Δεν μετράει όμως κάθε αέρας, αλλά ο μεγαλύτερος, που κατά σειράν είναι :

 • Καρέ του Βαλέ (J♥ J♦ J♠ J♣)
 • Καρέ του Εννιά (9♥ 9♦ 9♠ 9♣)
 • Καρέ του Άσου (A♥ A♦ A♠ A♣)
 • Καρέ του Ρήγα (K♦ K♥ K♠ K♣)
 • Καρέ της Ντάμας (Q♥ Q♦ Q♠ Q♣)
 • Καρέ του Δέκα (10♦ 10♥ 10♠ 10♣)
 • Εβδόμη στον Άσο (π.χ. A♣ K♣ Q♣ J♣ 10♣ 9♣ 8♣)
 • Εβδόμη στον Ρήγα (π.χ. K♦ Q♦ J♦ 10♦ 9♦ 8♦ 7♦)
 • Έκτη στον Άσο (π.χ. A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠ 9♠)
 • Έκτη στον Ρήγα (π.χ. K♥ Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥)
 • Έκτη στην Ντάμα (π.χ. Q♦ J♦ 10♦ 9♦ 8♦ 7♦)
 • Πέμπτη στον Άσο κ.ο.κ
 • Τετάρτη στον Άσο κ.ο.κ
 • Τρίτη στον Άσο κ.ο.κ

Σε περίπτωση που υπάρχει ίδιος αέρας, μετράει αυτός που είναι στα Κόζια. Αν δεν είναι κανείς στα κόζια τότε κόβονται και δεν μετράει κανείς. Ο αέρας που τελικά περνάει φανερώνεται ανοικτός σε όλους. Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης έχει 9♥ 10♥ J♥, ο συμπαίκτης του 7♠ 8♠ 9♠ και ο αντίπαλος 9♦ 10♦ J♦ και α) τα κόζια είναι , τότε περνάει η τρίτη στον J♥, καθώς και η τρίτη του συμπαίκτη του, β) τα κόζια είναι , τότε περνάει μόνο η τρίτη στον J♦ γ) τα κόζια είναι είτε , είτε , τότε δεν περνάει καμία τρίτη (κόβονται), ούτε καν η τρίτη στο 9♠, έστω κι αν είναι Κόζια.

Μεταξύ συμπαικτών δεν υπάρχει διαμάχη ποιος αέρας είναι μεγαλύτερος. Μετράνε και των δύο.

Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο κάποιος να μη θελήσει να δείξει τον αέρα του και συνήθως αυτό γίνεται για λόγους τακτικής.

Αφού ολοκληρωθεί η παρτίδα, η κάθε ομάδα μετράει τους πόντους της, το άθροισμα των οποίων πρέπει να είναι 162 συν τον αέρα. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη μπορεί να μετρήσει μόνο μια ομάδα, οπότε οι πόντοι της άλλης θα είναι 162 - αυτούς που μετρήθηκαν + τον αέρα αν υπάρχει. Μερικοί γράφουν το σκορ στρογγυλοποιημένο, δηλαδή αν μια ομάδα έχει 105 πόντους και η άλλη 57, γράφονται 100 στη μία και 60 στην άλλη. Σε περίπτωση που μια ομάδα έχει 106 και η άλλη 56, τότε την στρογγυλοποίηση προς τα πάνω την κάνει η ομάδα που είχε τον J Κόζι. Από την άλλη αφαιρούνται 6 πόντοι και γράφει 50. Καλό είναι βέβαια να γράφεται ακριβώς το σκορ χωρίς στρογγυλοποιήσεις.

Στρατηγική

Επεξεργασία

Για να αγοράσει κάποιος θα πρέπει να έχει δυνατά κόζια ή καλό εξώφυλλο. Εξώφυλλο είναι τα φύλλα που δεν είναι Κόζια και καλό εξώφυλλο είναι οι Άσοι, ειδικά αν συνοδεύονται από τα δεκάρια τους. Θα πρέπει να προσέξει κανείς όταν αγοράσει στην πρώτη φάση μιλήματος, να μην στηρίζεται αρκετά στο ανοικτό φύλλο καθώς μπορεί να το πάρει κάποιος αντίπαλος με το 7.

Όπως προαναφέρθηκε σκοπός των παιχτών είναι, οι μεν που αγόρασαν να βγάλουν την αγορά και οι δε να προσπαθήσουν να τους βάλουν μέσα, δηλαδή να πάρουν περισσότερους πόντους. Οι αγοραστές θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα Κόζια από τους αντιπάλους.

Υποθέτουμε ότι έχει αγοράσει ο Β και παίζει πρώτη η Α. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένας είναι να παίξει το ξερό φύλλο, δηλαδή αν έχει μόνο ένα φύλλο από μια φυλή (εκτός αν είναι Κόζι), έτσι ώστε αν πιάσει, ο συμπαίκτης του να ξαναρίξει φύλλο από την ίδια φυλή και να τσακίσει η Α. Άλλος τρόπος είναι να ξεκινήσει ρίχνοντας Άσο, εφ’όσον έχει βέβαια, και αν πάρει την μπάζα να συνεχίσει με την ίδια φυλή. Έτσι μπορεί να πετύχει είτε τσάκισμα των αντιπάλων είτε τσάκισμα του συμπαίκτη του, το οποίο είναι θετικό. Σε περίπτωση που ο Ν έχει δείξει Τρίτη στον Άσο (π.χ. Q♣ K♣ A♣), η Α θα μπορούσε να πετάξει ένα φύλο ίδιας φυλής με τον Άσο του Ν, ώστε να διακόψει την επικοινωνία του Β με τον Ν. Δηλαδή αν ο Β είχε μόνο ένα φύλλο από την φυλή του Άσου του συμπαίκτη του, να μην μπορέσει να τον ξαναπεράσει εκεί.

Αν ξεκινάει πρώτος ο Β το σύνηθες είναι να ρίξει τον J Κόζι, αν τον έχει. Μπορεί όμως να μην τον ρίξει, ειδικά αν δεν έχει καλό εξώφυλλο. Μπορεί επίσης να ρίξει ένα άλλο φύλλο ώστε αν πιάσει ο συμπαίκτης του, να του ανοίξει αυτός Κόζι, ώστε η Α να αναγκαστεί να ανέβει στο Κόζι. Ειδικά αν έχει το 9 Κόζι θα είναι ό,τι καλύτερο.

Γενικά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Όλα αυτά εξαρτώνται από το τι φύλλο έχει ο καθένας. Με μερικά παιχνίδια ο νέος παίκτης θα το αντιληφθεί.

Μέσα στο παιχνίδι και με την εμπειρία που έχει κάποιος μπορεί να χαρίσει μία μπάζα. Δηλαδή ενώ θα μπορούσε να πάρει μια μπάζα σίγουρα ρίχνοντας τον Άσο, ρίχνει ένα άλλο φύλλο προκειμένου να πάρει την επόμενη. Ο απώτερος σκοπός του χαρίσματος του Άσου είναι το 10 που κάποιος θα φοβηθεί να το ρίξει αφού στο παιχνίδι παίζει ο Άσος. Συνηθίζεται να χαρίζει κάποιος όταν στο παιχνίδι δεν παίζουν πολλά κόζια ή όταν τα έχει ο ίδιος ή όταν τη μπάζα την παίρνει ο συμπαίκτης του. Γι’ αυτό είναι καλό σε μια γύρα να ανεβαίνει κάποιος στο χαρτί του προηγούμενου, ώστε ο επόμενος να δυσκολευτεί να χαρίσει και να διευκολύνει τον συμπαίκτη του σε περίπτωση που τη μπάζα παίρνει η ομάδα του. Αυτή η κίνηση όμως πρέπει να γίνεται γρήγορα γιατί η πολύ σκέψη καμιά φορά προδίδει.

Συνήθως ακολουθείται, ανεπίσημα, μια διαδικασία στον τρόπο παιξίματος, σύμφωνα με την οποία, ό,τι ρίχνει ο συμπαίκτης κι εφόσον πάρει την μπάζα ο δικός του, ξαναπαίζει φύλλο ίδιας φυλής. Και ό,τι ρίχνει ο αντίπαλος δεν το ξαναπαίζει η αντίπαλη ομάδα. Φυσικά αυτό εξαρτάται ανάλογα πως πηγαίνει το παιχνίδι κι αν πραγματικά είναι προς το συμφέρον της ομάδας του να το κάνει.

Αν είστε πολύ παρατηρητικοί μπορείτε να καταλάβετε τι έχει ή τι δεν έχει ο άλλος παίκτης. Δηλαδή που είναι η δύναμή του, ο Άσος του δηλαδή. Το κυριότερο είναι βέβαια ο αγοραστής να κοιτάει τι ρίχνει ο συμπαίκτης του. Συνήθως το πρώτο φύλλο που ρίχνει ο συμπαίκτης του σημαίνει ότι δεν έχει τον Άσο σε εκείνη την φυλή. Επίσης αν ξεσκαρτάρει τα φύλλα του από το μεγαλύτερο μιας φυλής προς το μικρότερο δείχνει ότι δεν είναι δυνατός εκεί, ειδικά αν ρίξει και το 10. Αν τα ξεσκαρτάρει από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο δείχνει ότι εκεί είναι δυνατός. Αν φορτώσει κάποιον Άσο τότε σημαίνει πως έχει και το 10 και για να το κάνει θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 μπάζες και αν τα πράγματα βολεύουν, καλό είναι ο αγοραστής να τραβήξει όλα τα κόζια του και κάθε μπάζα που έχει και μετά να τον περάσει εκεί ώστε καλώς εχόντων των πραγμάτων να πάρουν το παιχνίδι Καπό. Επίσης αν ο συμπαίκτης έχει δείξει Τρίτη στον Άσο και σε μία μπάζα τον φορτώσει σημαίνει ότι έχει και το 10 από πίσω, οπότε έχει τουλάχιστον 3 μπάζες. Από τα φύλλα του αντιπάλου ίσως καταλάβει κανείς τι χαρτί του λείπει, ώστε αν το είχε να σχημάτιζε αέρα, οπότε και θα τον φανέρωνε, στην περίπτωση όμως που δεν έχει φανερωθεί ήδη άλλος αέρας από την ομάδα τους.


Οι παραπάνω κανόνες του Μπουρλότ δεν είναι αυστηρά αυτοί και μόνο αυτοί. Απλά, είναι αυτοί που ισχύουν στην πλειοψηφία των παικτών. Μπορεί να διαφέρουν από μέρος σε μέρος, από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές έχουν να κάνουν με τον τρόπο που φανερώνεται ο αέρας (στην αρχή ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού), στο ανοικτό φύλλο (σε κάποιους ισχύει ότι το ανοικτό φύλλο το παίρνει πάντα αυτός που έκανε την αγορά). Υπάρχουν ακόμα παραλλαγές τύπου Χωρίς Κόζια, δηλαδή να μην υπάρχουν Κόζια στο παιχνίδι και Όλα Κόζια, όπου όλα τα φύλλα είναι Κόζια.