Νέο Κύμα / Volt Κύπρου - Η Άλλη Κύπρος

κοινωνικο-πολιτικό κίνημα

Το Νέο Κύμα || Volt Cyprus - Η Άλλη Κύπρος είναι ένα κοινωνικο-πολιτικό κίνημα της Κύπρου. Κύριος στόχος του κινήματος είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας για μεταρρυθμίσεις και νέες προοπτικές για την Κύπρο και τους νέους της χώρας. [1]

Το Νέο Κύμα ιδρύθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019 από τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κίνημα είναι υπέρ της αλλαγής, της πράσινης ανάπτυξης και της αειφορίας. Είναι κατά της διαφθοράς και της συνεχιζόμενης πολιτικής στασιμότητας στην Κύπρο και κατά της διαίρεση της Κύπρου. [1] [2] Το όνομα Νέο Κύμα είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο μουσικό κίνημα στην Ελλάδα, το κινηματογραφικό κίνημα στη Γαλλία και το πολιτιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεκαετία του 1960, που συνέπεσε με την ανεξαρτησία της Κύπρου. Στις 18 Νοεμβρίου 2019, το κίνημα και οι υποστηρικτές του παρουσιάστηκαν επίσημα σε εκδήλωση στη Λευκωσία . [3] Στην πορεία, αρχικά είχε εγγραφεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία. [4]

Τον Μάιο του 2021, το κίνημα ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2021 Το αιτιολόγησε αυτό με το μη πλήρως ανεπτυγμένο του πρόγραμμα και με τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού . [5]

Στις 4 Νοεμβρίου 2021, το Νέο Κύμα και το πανευρωπαϊκό κόμμα Volt Europa υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά. [6] Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυπριακή ομάδα μετονομάστηκε σε «Νέο Κύμα || Volt Cyprus - Η Άλλη Κύπρος». Μαζί, σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές του 2023 και, μετά τις εκλογές, να συγχωνευθούν, για να σχηματίσουν το πολιτικό κόμμα Volt Cyprus, το οποίο στη συνέχεια θα σχηματίσει το τοπικό παρακλάδι του Volt στην Κύπρο. [7] [8]

Στις 29 Μαΐου 2022 το κίνημα ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές του 2023 με υποψήφιο τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. [9]

ΔομήΕπεξεργασία

Το ανώτατο όργανο του κινήματος είναι το 77μελές Συμβούλιο. Έργο του είναι να καταθέτει προτάσεις και να παίρνει αποφάσεις για το πώς το κίνημα μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα στην Κύπρο. Αποτελείται από 77 μέλη του κινήματος που εκλέγονται κάθε 3 χρόνια και συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο για να αναθεωρήσει το έργο των επιτροπών. [10] [11]

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του Κινήματος και αποτελείται από 14 μέλη που εκλέγονται από το 77μελές Συμβούλιο. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του συμβουλίου και είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του κινήματος καθώς και να συνάπτει συνεργασίες με άλλα κινήματα. [11]

Η προγραμματική ανάπτυξη του κινήματος γίνεται σε 20 Θεματικές Επιτροπές και οι επιτροπές αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο, αναφέροντας τακτικά στη Συντονιστική Επιτροπή. [11] Όλοι μαζί συνεργάζονται για την κατάρτιση προγράμματος για τη διακυβέρνηση του τόπου, σε περίπτωση εκλογής του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη το 2023, αλλά και για να ασκούν έλεγχο στις αποφάσεις της κυβέρνησης. [5]

Το κίνημα έχει δημιουργήσει μια ομάδα νέων η οποία εργάζεται ειδικά για ένα βιώσιμο μέλλον με δουλειά για όλους, με ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τους νέους. [12]

Τοπικά, η κίνηση είναι δομημένη σε 7 επαρχιακές ομάδες, που αντιστοιχούν στις 6 επαρχίες της Κύπρου καθώς και του Τροόδους. [11]

ΠολιτικέςΕπεξεργασία

Το Κυπριακό ΖήτημαΕπεξεργασία

Στην Κυπριακή σύγκρουση, το Νέο Κύμα υποστηρίζει την επανένωση της Κύπρου ως ομοσπονδιακού κράτους, υποστηρίζει τη βασική κατεύθυνση των σχεδίων του ΟΗΕ και καλεί για περισσότερες προσπάθειες από όλα τα μέρη για περαιτέρω βελτίωση των σχεδίων. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρεί τον εαυτό του ως ένα παγκυπριακό κίνημα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την τουρκική κυβέρνηση. [6]

Μεταρρύθμιση της ΕΕΕπεξεργασία

Το κίνημα υποστηρίζει την ιδέα μιας ομοσπονδιακής ενωμένης Ευρώπης με μια Γερουσία που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των περιφερειών και μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, με πρωθυπουργό εκλεγμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εγκριθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύνταγμα, με πυρήνα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ισότητα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή εξωτερική πολιτική και ευρωπαϊκό στρατό, εκτός από μια κοινή αγορά και οικονομία. [6]

Διοικητική μεταρρύθμισηΕπεξεργασία

Το κίνημα ζητά μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη μείωση του αριθμού των δήμων στην Κύπρο σε 6. Με αυτόν τον τρόπο, θα εφαρμοστούν οι συστάσεις της ΕΕ και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος διατήρησης του μεγάλου αριθμού των τοπικών αρχών, η καθεμία με το δικό της προσωπικό, εξοπλισμό και κτίρια. Ταυτόχρονα θα μειώσει τη γραφειοκρατία και τους φόρους. [13] Η δημόσια διοίκηση και οι κρατικές δομές πρέπει επίσης να εκσυγχρονιστούν και οι αποφάσεις που παίρνονται να είναι διαφανείς με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης . [9]

Πανδημία κορωνοϊούΕπεξεργασία

Το κίνημα προτείνει την παροχή κυβερνητικής βοήθειας σε καλλιτέχνες, πολιτιστικούς λειτουργούς, εργάτες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και που έχουν υποφέρει ιδιαίτερα από απώλεια εισοδήματος λόγω περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. [14]

ΦόροιΕπεξεργασία

Το κίνημα επικρίνει την καθολική μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος με τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από 19% σε 9%, καθώς αυτή η ίση μείωση ωφελεί ιδιαίτερα τα πλούσια τμήματα του πληθυσμού, ενώ τα ιδιαίτερα πληγέντα τμήματα του πληθυσμού δύσκολα ανακουφίζονται. Ως εκ τούτου, το κίνημα προτείνει κλιμακωτή φορολογία για να στοχεύσει τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού.

Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείαςΕπεξεργασία

Το κίνημα ζητά τη θέσπιση σύγχρονων προτύπων ασφαλείας και ενδελεχή επιθεώρηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Προς τούτο, προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των σταθμών παρακολούθησης της ρύπανσης στις βιομηχανικές περιοχές και ζητά αυστηρές κυρώσεις σε όλους όσοι δεν συμμορφώνονται. [15] Το κίνημα είναι υπέρ του άμεσου περιορισμού των ορυκτών καυσίμων [16] και υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

βιβλιογραφικές αναφορέςΕπεξεργασία

 1. 1,0 1,1 Οικονομίδου, Ξένια. «ΝΕΟ ΚΥΜΑ – Η ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ». Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 2. «Χριστοφίδης στον "Π": Να φτιάξουμε τη Δανία της Μεσογείου». ΠΟΛΙΤΗΣ (στα Αγγλικά). 20 Οκτωβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 3. ««Νέο Κύμα» για το 2023 – 24h.com.cy» (στα Αγγλικά). 24 Νοεμβρίου 2019. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Φεβρουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 4. «Χριστοφίδης: Το Νέο Κύμα θα επηρεάσει τις προεδρικές». Kathimerini.com.cy. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 5. 5,0 5,1 «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος:"Γιατί δεν θα κατέλθουμε στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές"». ΠΟΛΙΤΗΣ (στα Αγγλικά). 24 Μαΐου 2021. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 6. 6,0 6,1 6,2 «"Nα μάθουμε στους πολίτες τις αξίες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης"». ΠΟΛΙΤΗΣ (στα Αγγλικά). 7 Φεβρουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 7. «Pan-European party to field candidate in Cyprus' presidential elections | Cyprus Mail». cyprus-mail.com/ (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 8. «Neo Kyma joins Volt, the pan-European movement | Cyprus Mail». cyprus-mail.com/ (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 9. 9,0 9,1 «Αυτόνομη κάθοδος στις Προεδρικές για το Νέο Κύμα με τον τέως Πρύτανη του ΠΚ Κωνσταντίνο Χριστοφίδη». cyprustimes.com (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Απριλίου 2022. Ανακτήθηκε στις 29 Απριλίου 2022. 
 10. «77μελές Συμβούλιο». Νέο Κύμα || Volt Cyprus – Η Άλλη Κύπρος (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 «Θεσμικά Όργανα και Οργανωτική Δομή του Κινήματος». Νέο Κύμα || Volt Cyprus – Η Άλλη Κύπρος (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 12. «Ομάδα Νέων». Νέο Κύμα || Volt Cyprus – Η Άλλη Κύπρος (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 13. «Νέο Κύμα – Η άλλη Κύπρος: Η "μεταρρύθμιση" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μοιάζει με κακόγουστο αστείο». ΠΟΛΙΤΗΣ (στα Αγγλικά). 1 Φεβρουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 14. «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος:"Στηρίξτε τον πολιτισμό"» (στα Αγγλικά). 15 Δεκεμβρίου 2020. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 14 Φεβρουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022. 
 15. «Τεράστιοι κίνδυνοι για υγεία και περιβάλλον από συσσώρευση μονάδων βαριάς βιομηχανίας στο Βασιλικό». aftodioikisi. 22 Ιουνίου 2022. Ανακτήθηκε στις 26 Ιουλίου 2022. 
 16. «Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος: Η καθολική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι ούτε προοδευτική πολιτική ούτε πράσινη». ΠΟΛΙΤΗΣ (στα Αγγλικά). 4 Δεκεμβρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022.