Ναυπήγηση δια λογαριασμόν

Η λεγόμενη ναυπήγηση δια λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν ναυπήγησις είναι στη πράξη μια από τις μορφές εντολής έναρξης εργασιών ναυπήγησης πλοίου ή σκάφους.
Στο είδος αυτό της ναυπήγησης, ο ναυπηγός κατόπιν σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι καθορισμένου τιμήματος, της ναυπήγησης πλοίου κατά τους όρους της σύμβασης και τις υποδείξεις του αντισυμβληθέντα με υλικά όμως του παραγγέλνοντα.

Και η σύμβαση αυτή όπως της ναυπήγησης κατ΄ αποκοπή αποτελεί μίσθωση έργου όπου και εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτου συμφωνίας, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα κατά ρητή διάταξη του Κ.Ι.Ν.Δ.. Στη δια λογαριασμό ναυπήγηση τη κυριότητα πλοίου αποκτά πρωτότυπα ο παραγγείλας πλοιοκτήτης αφού αυτό κατασκευάζεται με υλικά δικά του.

Το είδος αυτό της ναυπήγησης απαντάται σπάνια.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου Α. Ματαράγκα, εκδόσεις Αφοι Λιοντή Πειραιάς.
  • Συμβάσεις ναυπήγησης Σύγχρονο Ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικο, εκδόδσεις Θ. Τυρόβολα, Αθήνα.