Με τον τίτλο «Ναυτική Επιθεώρησις» φέρονται τρία διαφορετικά ελληνικά περιοδικά ναυτικού περιεχομένου, τα οποία και είναι:

  1. "Ναυτική Επιθεώρησις", που ιδρύθηκε το 1857 επί βασιλείας Όθωνα και αποτελούσε το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του τότε Υπουργείου Ναυτικών.
  2. "Ναυτική Επιθεώρησις", μηνιαίο περιοδικό που ιδρύθηκε το 1897 (στην Αθήνα).
  3. "Ναυτική Επιθεώρησις", μηνιαίο περιοδικό, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1917 , που αποτελεί επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με κύριο σκοπό να διατηρεί ενήμερους του αξιωματικούς και γενικά όλο το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού επί των εξελίξεων και των προόδων του κλάδου, καθώς και των συναφών επιστημών και τεχνών.