Νευροδιαβιβαστής

Ηδκδκκδ


Νευροδιαβιβαστές ονομάζονται χημικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμεύουν στη μεταβίβαση πληροφοριών από ένα νευρώνα στον επόμενο.

Η ηλεκτρική διέγερση που φτάνει στον νευράξονα οδηγεί στην απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή από τον προσυναπτικό νευρώνα στο συναπτικό κενό, όπου μπορεί να δράσει στους ανάλογους υποδοχείς που βρίσκονται στο μετασυναπτικό νευρώνα. Με αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρική ώση μετατρέπεται σε χημική. Η αντίδραση του μετασυναπτικού κυττάρου στον νευροδιαβιβαστή εξαρτάται από τους υποδοχείς που υπάρχουν στη μεμβράνη του.

Οι νευροδιαβιβαστές παράγονται από τους ίδιους τους νευρώνες με τη βοήθεια ενζύμων και συγκεντρώνονται σε συναπτικά κυστίδια, από τα οποία απελευθερώνονται μέσω εξωκυττάρωσης.

Ταξινόμηση Επεξεργασία

Οι νευροδιαβιβαστές ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με το είδος της χημικής ένωσης. Οι σημαντικότεροι νευροδιαβιβαστές είναι:

Βιολογικά ενεργές (βιογενείς) αμίνες Επεξεργασία

Αμινοξέα Επεξεργασία

Νευροπεπτίδια Επεξεργασία

Μικρές πρωτεΐνες οι οποίες παράγονται από τους νευρώνες και απελευθερώνονται παράλληλα με τους κλασικούς νευροδιαβιβαστές.

  • Ενδορφίνες και εγκεφαλίνες
  • Substance P
  • NPY (Neuropeptide Tyrosin)
  • PACAP

Αέρια Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία