Νώνακρις

αρχαία πόλη της Αρκαδίας

Η Νώνακρις ήταν αρχαία Αρκαδική πόλη των Αζάνων. Σήμερα διοικητικά ανήκει στον Νομό Αχαΐας.

Ιστορία Επεξεργασία

Η Νώνακρις ανήκε στην πόλη - κράτος του Φενεού και με το ίδιο όνομα υπήρχε και άλλη Αρκαδική πολίχνη, ένας από τους τρεις οικισμούς - πολίχνες της Τρίπολης. Ονομάστηκε έτσι από την Νωνάκριδα, γυναίκα του μυθικού βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάονα και βρισκόταν κοντά στα Ύδατα της Στυγός. Όταν πέρασε από εκεί ο Παυσανίας, βρήκε μόνο ερείπια της πόλης[1].

Σήμερα η ορεινή περιοχή και οι οικισμοί της στα σύνορα του πρώην Δήμου Ακράτας με το Δήμο Καλαβρύτων λέγεται Νωνάκριδα ή χωριά της Νωνάκριδος. Μάλιστα υπήρξε και Δήμος Νωνάκριδος το 19ο αιώνα που ανήκε στην Επαρχία Καλαβρύτων.

Η ακριβής θέση της αρχαίας πόλεως δεν έχει εντοπιστεί αλλά πιστεύεται ότι βρισκόταν στην παραπάνω περιοχή και συγκεκριμένα μεταξύ των χωριών Σόλου και Μεσορρουγίου του πρώην Δήμου Ακράτας[2].

Αναφορές Επεξεργασία

  1. "[6] ἐκ Φενεοῦ δὲ ἰόντι ἐπὶ [τὴν] ἑσπέρας καὶ ἡλίου δυσμῶν ἡ μὲν ἀριστερὰ τῶν ὁδῶν ἐς πόλιν ἄγει Κλείτορα, ἐν δεξιᾷ δὲ ἐπὶ Νώνακριν καὶ τὸ ὕδωρ τῆς Στυγός. τὸ μὲν δὴ ἀρχαῖον ἡ Νώνακρις πόλισμα ἦν Ἀρκάδων καὶ ἀπὸ τῆς Λυκάονος γυναικὸς τὸ ὄνομα εἰλήφει: τὰ δὲ ἐφ' ἡμῶν ἐρείπια ἦν, οὐδὲ τούτων τὰ πολλὰ ἔτι δῆλα. τῶν δὲ ἐρειπίων οὐ πόρρω κρημνός ἐστιν ὑψηλός, οὐχ ἕτερον δ' ἐς τοσοῦτον ἀνήκοντα ὕψους οἶδα: καὶ ὕδωρ κατὰ τοῦ κρημνοῦ στάζει, καλοῦσι δὲ Ἕλληνες αὐτὸ ὕδωρ Στυγός"Παυσανία Αρκαδικά
  2. Καλαβρυτινή επετηρίς, 1906, σελ. 30.

Πηγές Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία