Ξενοφοβία

απέχθεια για ότι εκλαμβάνεται ως αλλοδαπό ή περίεργο

Ξενοφοβία (από τις λέξεις ξένος + φόβος) είναι η έντονη αντιπάθεια ή επιφυλακτικότητα απέναντι σε κάποιον που έχει διαφορετική εθνική ταυτότητα

Μορφές ξενοφοβίας

Επεξεργασία

Κοινωνική

Επεξεργασία

Αυτή η μορφή ξενοφοβίας εκδηλώνεται προς:

  • Μετανάστες, οι οποίοι δεν ανήκουν στην κοινωνία της χώρας στην οποία μεταναστεύουν.
  • Μια φυλή, η οποία έγινε μέρος της κοινωνίας μιας χώρας μέσω πολεμικών κατακτήσεων.

Η κοινωνική ξενοφοβία μπορεί να οδηγήσει σε εχθρικές και βίαιες αντιδράσεις, όπως η μαζική απέλαση ξένων, το πογκρόμ ή η γενοκτονία.

Πολιτιστική

Επεξεργασία

Η ξενοφοβία έχει και πολιτιστική έννοια, αφού όλοι οι πολιτισμοί δέχθηκαν ξένες επιρροές στην κουλτούρα τους. Ένα παράδειγμα είναι οι ξένες λέξεις που χρησιμοποιούνται σε μια εθνική γλώσσα (π.χ. οι αγγλικές λέξεις που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική γλώσσα). Αυτό συνήθως δεν οδηγεί σε επιθετικότητα κατά των μεταναστών, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εκστρατείες για "γλωσσικό καθαρισμό", δηλ. για διαγραφή των ξένων λέξεων από τη γλώσσα.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ανδρουλάκης, Γιώργος (2015). «Κοινωνιογλωσσολογία» (PDF). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. σελ. 14.