Οίκος της Φλάνδρας

αριστοκρατική οικογένεια

Ο Οίκος της Φλάνδρας ή των Βαλδουίνων είναι ένας δυναστικός Οίκος της Ευρώπης, που μέλη του έγιναν κόμητες της Φλάνδρας, του Αινώ, της Βουλώνης και του Ναμύρ, βασιλείς της Ιερουσαλήμ και Λατίνοι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης.

Ιστορία Επεξεργασία

Ο Οίκος ιδρύθηκε από τον Βαλδουίνο Α΄ τον σιδηρόχειρα. Το 1051 ο Οίκος απέκτησε το Αινώ. Το διάστημα 1119-1191 δεν κατείχαν την κομητεία της Φλάνδρας, αλλά την ανέκτησαν το 1191. Το διάστημα 1188-1212 ήταν κόμητες του Ναμύρ.

Από τον κλάδο της Βουλώνης, οι αδελφοί Γοδεφρείδος και Βαλδουίνος Α΄, από τους αρχηγούς της Α΄ Σταυροφορίας, έγιναν οι πρώτοι βασιλείς της Ιερουσαλήμ. Τους διαδέχθηκε ο εξάδελφός τους Βαλδουίνος Β΄ των Ρεtέλ και μετά η κόρη του Μελισσάνθη.

Το 1204 η Δ΄ Σταυροφορία κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και ένας από τους αρχηγούς της, ο Βαλδουΐνος Θ΄ της Φλάνδρας, ΣΤ΄ του Αινώ έγινε Α΄ Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Στην Κωνσταντινούπολη τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Ερρίκος, έπειτα η αδελφή τους Γιολάντα και τέλος ο γιος της Βαλδουίνος Β΄.

Γενεαλογία της Φλάνδρας, του Αινώ, της Βουλώνης Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Α΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Β΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρνούλφος Α΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
Αδαλούλφος
κόμης της Βουλώνης
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΥΛΩΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Γ΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
Αρνούλφος Β΄
κόμης της Βουλώνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρνούλφος Β΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
Αρνούλφος Γ΄
κόμης της Βουλώνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Δ΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Β΄
κόμης της Βουλώνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Ε΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
Ευστάθιος Α'
Κόμης της Βουλώνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος ΣΤ΄
κόμης της Φλάνδρας
σύζ. Ριχίλδη των Ρέγκιναρ
κόμισσα του Αινώ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΝΩ
 
Ροβέρτος Α΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
Ευστάθιος Β΄
κόμης της Βουλώνης
 
Λαμπέρ Β΄
κόμης του Λανς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρνούλφος Γ΄
κόμης της Φλάνδρας
 
Βαλδουίνος Β΄
κόμης της Αινώ
 
Ροβέρτος Β΄
κόμης της Φλάνδρας
 
Γερτρούδη
σύζ.2.Τιερρύ Β΄
δούκας της Λωρραίνης
 
Ευστάθιος Γ΄
κόμης της Βουλώνης
 
Γοδεφρείδος
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
Βαλδουίνος Α΄
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Γ΄
κόμης του Αινώ
 
Βαλδουίνος Ζ΄
κόμης της Φλάνδρας
 
Τιερύ της Λωρραίνης
κόμης της Φλάνδρας
 
Ματθίλδη
κόμισσα της Βουλώνης
σύζ. Στέφανος των Μπλουά
βασ. της Αγγλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλίκη των Ναμύρ
(κόρη
Γοδεφρείδου Α΄
κόμη του Ναμύρ)
 
Βαλδουίνος Δ΄
κόμης του Αινώ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Ε΄
κόμης του Αινώ,
Η΄ της Φλάνδρας,
Α΄ μάργραβος του Ναμύρ
 
 
 
 
 
Μαργαρίτα Α΄
κόμισσα της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλδουίνος Θ΄
κόμης της Φλάνδρας,
ΣΤ΄ του Αινώ,
Α΄ Λατ. αυτ. της Κωνσταντινούπολης
 
Γιολάντα
Λατ. αυτ. της Κωνσταντινούπολης
σύζ.Πέτρος Β΄ των Κουρτεναί
 
Φίλιππος Α΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Ερρίκος
Λατ. αυτ. της Κωνσταντινούπολης
 
Ευστάθιος
αντιβασ. της Θεσσαλονίκης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα
κόμισσα της Φλάνδρας
σύζ.2.Θωμάς της Σαβοΐας
κόμης του Πεδεμοντίου
 
Μαργαρίτα Β΄
κόμισσα της Φλάνδρας,
του Αινώ
 
2.Γουλιέλμος Β΄
κύριος του Νταμπιέρ
ΟΙΚΟΣ ΝΤΑΜΠΙΕΡ
 

Θυρεοί Επεξεργασία