Ουγγρικός νόμος υπηκοότητας

Ο ουγγρικός νόμος για την υπηκοότητα βασίζεται στις αρχές του δικαιώματος του αίματος.[1] Η ουγγρική υπηκοότητα μπορεί να αποκτηθεί όταν κάποιος έχει έναν Ούγγρο γονέα ή από πολιτογράφηση. Ένα πρόσωπο που γεννιέται στην Ουγγαρία με ξένους γονείς δεν αποκτά σε γενικές γραμμές την ουγγρική υπηκοότητα. Ένας πολίτης της Ουγγαρίας είναι, επίσης, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σημερινός νόμος για την υπηκοότητα της Ουγγαρίας τέθηκε σε ισχύ το 1993. Με τις αλλαγές που έγιναν τον Ιανουάριο του 2011, κάθε άτομο που ήταν πολίτης της Ουγγαρίας ή απόγονος ενός προσώπου που ήταν κάτοικος Ουγγαρίας πριν από το 1920 ή μεταξύ 1941 και 1945 και μιλάει ουγγρικά, μπορεί να αιτηθεί να γίνει Ούγγρος υπήκοος, ακόμη και αν δεν διαμένει στην Ουγγαρία.[2]

Η διπλή υπηκοότητα επιτρέπεται σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο.[3]

Υπηκοότητα με γέννηση ή υιοθεσίαΕπεξεργασία

Ένα πρόσωπο αποκτά την ουγγρική υπηκοότητα κατά τη γέννηση, αν τουλάχιστον ένας γονέας του είναι πολίτης της Ουγγαρίας. Ο τόπος γέννησης είναι μη σχετικός. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ουγγαρία από αλλοδαπούς γονείς δεν αποκτούν την ουγγρική υπηκοότητα κατά τη γέννηση, εκτός αν είναι ανιθαγενείς. Ανήλικα παιδιά που υιοθετούνται από Ούγγρους πολίτες ενδέχεται να αιτηθούν και να αποκτήσουν κανονικά την ουγγρική υπηκοότητα.[4]

Ουγγρική πολιτογράφησηΕπεξεργασία

Άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να πολιτογραφηθούν ως κάτοικοι της Ουγγαρίας μετά από 8 χρόνια συνεχούς διαμονής στη χώρα, εάν αυτοί:

 • δεν έχουν καθόλου εγκληματικό παρελθόν,
 • έχουν σταθερό προς το ζην,
 • έχουν καλό χαρακτήρα και
 • περάσουν μια δοκιμασία σε βασικές συνταγματικές μελέτες.

Άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να πολιτογραφηθούν μετά από πενταετή διαμονή στην Ουγγαρία εάν:

 • γεννήθηκαν στην Ουγγαρία, ή
 • έχουν εγκατασταθεί στην Ουγγαρία πριν από την ηλικία των 18 ετών, ή
 • είναι ανιθαγενείς.

Άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να πολιτογραφηθούν μετά από τριετή διαμονή στην Ουγγαρία εάν είναι:

 • σύζυγοι Ούγγρων πολιτών για τουλάχιστον τρία έτη (ή είναι χήρες ή χήροι),
 • γονείς ανήλικων παιδιών με ουγγρική υπηκοότητα
 • άτομα που υιοθετήθηκαν από Ούγγρους πολίτες, ή
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.

Άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πολιτογράφηση αν είναι:

 • σύζυγοι Ούγγρων πολιτών για τουλάχιστον δέκα χρόνια, ή
 • σύζυγοι ουγγρικών πολιτών για τουλάχιστον πέντε έτη και έχουν μαζί ένα παιδί, και
 • είναι σε θέση να αποδεικνύουν επάρκεια στη χρήση της ουγγρικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι ηλικίας 60 ετών και άνω, οι υποψήφιοι με μειωμένη ικανότητα και οι κάτοχοι διπλώματος γλωσσομάθειας της ουγγρικής γλώσσας (από κάποιο ουγγρικό ίδρυμα) μπορούν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση της συνταγματικής μελέτης.

Ιθαγένεια από καταγωγήΕπεξεργασία

Ένας νόμος για την ουγγρική υπηκοότητα του 2011 επιτρέπει στους εθνοτικούς Ούγγρους να κάνουν αίτηση απλουστευμένης πολιτογράφησης αν μπορούν να μιλήσουν ουγγρικά και παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ουγγρική καταγωγή τους.[5][6] Ο νόμος έχει δημιουργήσει διαμάχη καθώς πέντε εκατομμύρια άτομο ουγγρικής καταγωγής που ζουν πέρα από τα σύνορα της Ουγγαρίας, κυρίως στη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σερβία και την Ουκρανία, μπορούν να διεκδικήσουν την ουγγρική υπηκοότητα.[7] Υπάρχουν Ούγγροι που ζουν στη Σλοβακία, τη Σερβία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία και την Αυστρία, των οποίων οι πρόγονοι έχασαν την ουγγρική υπηκοότητα, ως αποτέλεσμα της συνθήκης ειρήνης που έφερε το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.[8]

Μέχρι τον Αύγουστο του 2015, είχαν κατατεθεί περισσότερες από 750.000 αιτήσεις και 700.000 άτομα είχαν λάβει ουγγρική ιθαγένεια. Οι κύριες πηγές υποψηφίων ήταν: 300.000 άτομα από την Τρανσυλβανία (Ρουμανία), 130.000 άτομα από την Βοϊβοντίνα (Σερβία) και 120.000 άτομα από την Ουκρανία.

Ουγγρική ιθαγένεια με δήλωσηΕπεξεργασία

Η δήλωση είναι απλοποιημένη μορφή της πολιτογράφησης. Τα παρακάτω άτομα μπορούν να είναι επιλέξιμα να αποκτήσουν ουγγρική ιθαγένεια με δήλωση:

 • τα άτομα που έχασαν την ουγγρική υπηκοότητα μέσω της μετανάστευσης μεταξύ της 15ης Σεπτεμβρίου 1947 και 2ας Μαΐου 1990.
 • Απάτριδες ηλικίας κάτω των 19, που γεννήθηκαν στην Ουγγαρία και διαμένουν στην Ουγγαρία τα τελευταία 5 χρόνια πριν από την διακήρυξη.

Όρκος πίστηςΕπεξεργασία

Τα πρόσωπα που πολιτογραφούνται ως Ούγγροι πολίτες δίνουν τον Όρκο Υπακοής ως εξής:

"Ορκίζομαι ότι θα θεωρώ την Ουγγαρία ως χώρα μου. Θα είμαι πιστός πολίτης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. Θα τηρώ και θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους αυτής της χώρας. Θα υπερασπιστώ τη χώρα μου στο έπακρο της δύναμής μου, θα υπηρετήσω με τον καλύτερο των δυνατοτήτων μου. Με τη βοήθεια του Θεού".

Εκείνοι που προτιμούν μπορούν να πάρουν μια ισοδύναμη επίσημη υπόσχεση αντί για όρκο.

Απώλεια ουγγρικής υπηκοότηταςΕπεξεργασία

Ένα άτομο δεν μπορεί να χάσει την ουγγρική υπηκοότητα χωρίς τη θέλησή του. Η εξαίρεση αφορά δόλιες αιτήσεις για πολιτογράφηση (είναι υποκείμενοι σε μια απαγόρευση δεκαετής διάρκειας όπου μετά δεν μπορεί να γίνει έφεση).

Οι Ούγγροι πολίτες άλλης εθνικότητας που ζουν έξω η Ουγγαρία μπορούν να αποκηρύξουν την ουγγρική υπηκοότητα.

Διπλή υπηκοότηταΕπεξεργασία

Η Ουγγαρία επιτρέπει στους πολίτες να κατέχουν ξένη υπηκοότητα εκτός από την ουγγρική υπηκοότητα. Ορισμένες χώρες, ωστόσο, δεν επιτρέπουν την πολλαπλή ιθαγένεια π.χ. οι ενήλικες που απέκτησαν Ουγγρική και Ιαπωνική ιθαγένεια κατά τη γέννησή τους πρέπει να δηλώσουν, στο Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας, πριν κλείσουν το 22ό έτος της ηλικίας τους, ποια υπηκοότητα θα κρατήσουν.

Ευρωπαϊκή ιθαγένειαΕπεξεργασία

Επειδή η Ουγγαρία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ούγγροι πολίτες είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.[9] Όταν βρίσκονται σε μια μη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς ουγγρική πρεσβεία, οι Ούγγροι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λάβουν προξενική προστασία από την πρεσβεία της Ελλάδας, της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας-μέλους της Ε.Ε. που βρίσκεται σε εκείνη τη χώρα.[10][11] Οι Ούγγροι πολίτες μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα εντός της ΕΕ, αποτέλεσμα του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής που χορηγείται κατά το Άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ.[12]

 
Απαιτήσεις θεώρησης για Ούγγρους πολίτες

Ταξιδιωτική ελευθερία των Ούγγρων πολιτώνΕπεξεργασία

Οι απαιτήσεις θεώρησης για Ούγγρους πολίτες είναι οι διοικητικοί περιορισμοί εισόδου που έχουν επιβάλλει άλλες χώρες στους πολίτες της Ουγγαρίας. Τον Μάιο του 2018, οι Ούγγροι πολίτες είχαν πρόσβαση σε 180 χώρες και εδάφη χωρίς θεώρηση ή με θεώρηση κατά την άφιξη, κατατασσόμενο έτσι ως το 9ο ισχυρότερο διαβατήριο σύμφωνα με τον δείκτη Χένλεϊ.[13]

Το 2017, η ουγγρική υπηκοότητα κατατάσσεται όγδοη στον Δείκτη εθνικότητας. Ο δείκτης αυτός διαφέρει από τον Δείκτη Περιορισμών Θεώρησης, η οποία επικεντρώνεται σε εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ταξιδιωτικής ελευθερίας. Ο δείκτης εθνικότητας συμπεριλαμβάνει επίσης τη ταξιδιωτική ελευθερία στους εσωτερικούς παράγοντες όπως η ειρήνη και η σταθερότητα, η οικονομική δύναμη και η ανθρώπινη ανάπτυξη μεταξύ άλλων[14].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. https://losangeles.mfa.gov.hu/eng/page/hungarian-citizenship
 2. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 17 Απριλίου 2018. Ανακτήθηκε στις 12 Απριλίου 2018. 
 3. «Hungary Citizenship Bill Irks Neighbor». Wall Street Journal. https://blogs.wsj.com/emergingeurope/2010/05/26/hungary-angers-neighbor-with-citizenship-bill/. Ανακτήθηκε στις 2012-04-20. 
 4. http://emberijogok.kormany.hu/the-acquisition-of-hungarian-nationality
 5. «New Hungary citizenship law fuels passport demand». BBC. https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12114289. Ανακτήθηκε στις 2012-04-20. 
 6. «Slovaks retaliate over Hungarian citizenship law». BBC. https://www.bbc.co.uk/news/10166610. Ανακτήθηκε στις 2012-04-20. 
 7. «Αμφιλεγόμενη Ουγγρική Υπηκοότητα Νόμος Που Ψηφίστηκε». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Φεβρουαρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 26 Απριλίου 2019. 
 8. «Hungary citizenship law triggers row with Slovakia». Reuters. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2012-05-25. https://web.archive.org/web/20120525080249/http://www.reuters.com/article/2010/05/25/us-hungary-citizenship-slovakia-idUSTRE64O32220100525. Ανακτήθηκε στις 2012-04-20. 
 9. «Hungary». European Union. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2015. 
 10. Άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 11. Δικαιώματα από το εξωτερικό: το Δικαίωμα προξενικής προστασίας: ένα δικαίωμα προστασίας από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλων Κρατών Μελών, όταν σε ένα μη-Κράτος Μέλος της ΕΕ, αν δεν υπάρχουν διπλωματικές ή προξενικές αρχές από τον πολίτη είναι και δικό τους κράτος (Άρθρο 23): αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι όλα τα κράτη μέλη διατηρούν πρεσβείες σε κάθε χώρα του κόσμου (14 χώρες έχουν μόνο μια πρεσβεία από κράτος μέλος της ΕΕ). Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (ηνωμένο βασίλειο), τα Μπαρμπάντος (UK), Μπελίζ (UK), κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Γαλλία), Κομόρες (Γαλλία), Γκάμπια (UK), Γουιάνα (UK), Λιβερία (Γερμανία), Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (UK), Σαν Μαρίνο (Ιταλία), Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (Πορτογαλία), Solomon Islands (UK), Τιμόρ-Λέστε (Πορτογαλία), Βανουάτου (Γαλλία)
 12. «Treaty on the Function of the European Union (consolidated version)» (PDF). Eur-lex.europa.eu. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015. 
 13. «Global Ranking - Passport Index 2018» (PDF). Henley & Partners. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2018. 
 14. «The 41 nationalities with the best quality of life». www.businessinsider.de. 6 Φεβρουαρίου 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 9 Δεκεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία