Ο Πάντουλφ Ε΄, Pandulf V (άκμασε 1022-1027) από τον Οίκο των Λαντουλφιδών (;), ήταν κόμης του Tεάνo και πρίγκιπας της Κάπουα (1022–1026). Το ότι είχε σχέση με την κυρίαρχη δυναστεία της Κάπουα φαίνεται πιθανό, αλλά είναι αβέβαιο. Εγκαταστάθηκε στην Κάπουα από τον Πελεγρίνο, αρχιεπίσκοπο της Κολωνίας, ο οποίος πολιόρκησε την Κάπουα και καθαίρεσε τον ως τότε πρίγκιπα Πάντουλφ Δ΄, ο οποίος φυλακίστηκε στη Γερμανία. Ο βασιλιάς Ερρίκος Β΄ της Γερμανίας παραχώρησε επίσημα το πριγκιπάτο στον Πάντουλφ Ε΄ το 1023 και συνέδεσε τον γιο του Ιωάννη μαζί του ως συγκυβερνήτη.

Πανδόλφος Ε΄ της Κάπουα
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση10ος αιώνας
Θάνατος1027
Ρώμη
Πληροφορίες ασχολίας

Βιογραφία Επεξεργασία

Μερικοί τον θεωρούν γιο του Άτενουλφ, γιου του Πανδόλφου Α΄ του Σιδηροκέφαλου, πρίγκιπα των Μπενεβέντο, Κάπουα, Σπολέτο, Σαλέρνο.

Το 1024, κατόπιν εντολής του Γουαϊμάρος Γ΄ του Σαλέρνo, ο Κορράδος Β΄ της Γερμανίας απελευθέρωσε τον Πάντουλφ Δ΄. Ο Γουαϊμάρος Γ΄ και ο Πάντουλφ πολιόρκησαν αμέσως την Κάπουα με τη βοήθεια του Νορμανδού μισθοφόρου Ράινουλφ Ντρένγκοτ. Το 1025, ο Βυζαντινός καταπάνω της Ιταλίας Βασίλειος Βοϊωάννης, ο οποίος ήταν απασχολημένος σε μία Σικελική εκστρατεία, ενώθηκε μαζί τους με μία γιγάντια δύναμη. Το 1026, μετά από πολιορκία 18 μηνών, ο Βοϊωάννης διαπραγματεύτηκε την παράδοση του Πάντουλφ Ε΄ και παραχώρησε σε αυτόν και στον γιο του Ιωάννη ασφαλή συμπεριφορά στη Νάπολη.

Το 1027 ο Πάντουλφ Δ΄, που τώρα αποκαταστάθηκε, πολιόρκησε τον Σέργιο Δ΄ δούκα της Νάπολης, ο οποίος είχε προσφέρει καταφύγιο στον Πάντουλφ του Τεάνo. Η πόλη έπεσε και ο Σέργιος κρύφτηκε. Ο Πάντουλφ και ο γιος του κατέφυγαν είτε στη Ρώμη είτε στη Ρωμανία, όπου απεβίωσε μερικά χρόνια αργότερα. Ο Ιωάννης απεβίωσε το 1052, όταν ο μικρότερος αδελφός του Πάντουλφ εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος μεταξύ των επιζόντων αδελφών του.

Βιβλιογραφικές αναφορές Επεξεργασία

  • Gwatkin, HM, Whitney, JP (ed) et αϊ. The Cambridge Medieval History: Volume III . Cambridge University Press, 1926.
  • Νόριτς, Τζον Τζούλιους . Οι Νορμανδοί στο Νότο 1016-1130 . Longmans: Λονδίνο, 1967.