Ο τίτλος Πρωτοψάλτης αντιστοιχεί στον πρώτο ιεροψάλτη του δεξιού χορού (χορωδίας του ιερού ναού) και δίδεται σε άνδρες στους οποίους έχει προηγηθεί η χειροθεσία τους σε αναγνώστη. Αντιπροσωπεύει τους άνδρες κατά την απόδοση των ύμνων σε αντίθεση με τον αριστερό χορό, που παλαιά κατείχαν οι γυναίκες.

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ο Πρωτοψάλτης είναι ο πρώτος στην ιεραρχία των ψαλτών· ακολουθεί ο Λαμπαδάριος του αριστερού χορού και έπεται ο Δομέστικος. Από το 1648 άρχοντες Πρωτοψάλτες της Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας ήταν οι εξής:

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Εκκλησιαστικό Κανονικό Δίκαιο
  • Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου, Εγχειρίδιον Ιεροψάλτου, Αθήνα. 2000